Faktúry Marec 2018

29.03.2018 07:34
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
16/2018 Slovak Telekom,
a. s. 
9,70 02.03.2018 faktúra za telefón 29.03.2018 2012 9902390959 09.03.2018 07.03.2018
PP
17/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 05.03.2018 faktúra za plyn 29.03.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.03.2018 07.03.2018
PP
18/2018 Slovak Telekom,
a. s.
17,14 07.03.2018 faktúra za telefón 29.03.2018 2012 9902390959 19.03.2018 07.03.2018
PP
19/2018 Orange Slovensko, a. s.  27,49 07.03.2018 faktúra za mobil 29.03.2018 2012 A6672448 15.02.2018 12.02.2018
PP
20/2018 CompAct
s. r. o. Rožňava
355,00 12.03.2018 faktúra za inštaláciu softvéru 29.03.2018 --- --- 19.03.2018 15.03.2018
PP
21/2018 Brantner Gemer
s. r .o.
467,58 16.03.2018 faktúra za TKO 29.03.2018 2010 051003 28.03.2018 21.03.2018
PP
22/2018 Obec Slavošovce 84,99 19.03.2018 faktúra za kontrolóra 29.03.2018 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 28.03.2018 21.03.2018
PP
23/2018 Ing. Jozef Vida 100,00 26.03.2018 faktúra za vypracovanie dokumentov - Komunitný plán 29.03.2018 --- --- 05.04.2018 28.03.2018
PP
24/2018 SLOVGRAM,
Bratislava
38,50 26.03.2018 faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvykovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2018 29.03.2018 --- --- 11.04.2018 28.03.2018
PP
25/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  28,74 26.03.2018 faktúra za vodné a stočné 29.03.2018 2011 60-000048026PO2011 09.04.2018 28.03.2018
PP
26/2018 Ľubomír Vápeník 250,00 27.03.2018 faktúra za pluhovanie 29.03.2018 --- ---   28.03.2018
PP
27/2018 FOTBAL NF,
s. r .o. 
843,00 28.03.2018 faktúra za dresy 29.03.2018 --- --- 02.04.2018 28.03.2018
PP
28/2018 Obec Štítnik 407,14 28.03.2018 faktúra za refundáciu 29.03.2018 2003 1/2003 04.04.2018 28.03.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
CompAct s. r. o. Rožňava Šafárikova 17
048 01 Rožňava
17081173
Východoslovenská energetika, a. s.  Mlynská 31
042 92 Košice
44483767
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Ing. Jozef Vida Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
30385741
SLOVGRAM Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
17310598
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Ľubomír Vápeník Honce 137
049 32 Štítnik
43023452
FOTBAL NF, s. r. o. Milánská 413
109 00 Praha 
24170721
Obec Štítnik Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik
328871

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť