Faktúry Marec 2017

31.03.2017 08:28
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
21/2017 SPP a. s. 470 02.03.2017 faktúra za plyn 31.03.2017 2006 5100001049 15.03.2017 08.03.2017
PP
22/2017 JATIX s. r. o. 456,90 02.03.2017 faktúra za počítačovú zostavu a záložný zdroj 31.03.2017 --- --- 14.03.2017 08.03.2017
PP
23/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 06.03.2017 faktúra za mobil 31.03.2017 2012 A6672448 13.03.2017 08.03.2017
PP
24/2017 JATIX s. r. o. 180,00 07.03.2017 faktúra za zálohovanie, aktualizáciu, konfiguráciu a ročný prevod WinIbeu 31.03.2017 --- --- 20.03.2017 08.03.2017
PP
25/2017 C G S spol.,
 s. r .o.
272,16 07.03.2017 faktúra za aktualizáciu a podporu Terra Desctop 31.03.2017 --- --- 21.03.2017 08.03.2017
PP
26/2017 BARLOV s. r. o. 390,50 07.03.2017 faktúra za prenosný monitorovací systém 31.03.2017 --- --- 07.03.2017 08.03.2017
PP
27/2017 Slovak Telekom, a. s.  15,05 08.03.2017 faktúra za telefón 31.03.2017 2010 9902390959 20.03.2017 08.03.2017
PP
28/2017 Ľubomír Vápeník
Honce 137
200,00 08.03.2017 faktúra za pluhovanie 31.03.2017 --- --- 23.03.2017 08.03.2017
PP
29/2017 Obec Štítnik 385,11 14.03.2017 faktúra za refundáciu finančných prostriedkov zúčtovaných na Spoločný stavebný úrad za rok 2016 31.03.2017 2003 1/2003 14.03.2017 17.03.2017
PP
30/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
387,77 15.03.2017 faktúra za TKO 31.03.2017 2010 051003 25.03.2017 17.03.2017
PP
31/2017 Obec Slavošovce 82,66 16.03.2017 faktúra za kontrolóra 31.03.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 28.03.2017 17.03.2017
PP
32/2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 14,15 16.03.2017 faktúra za vodné a stočné 31.03.2017 2011 60-000048026PO2011 31.03.2017 17.03.2017
PP
33/2017 ELEKTROCOMP - Ján Gallo 980,92 16.03.2017 faktúra za opravu verejného osvetlenia 31.03.2017 --- --- 20.03.2017 17.03.2017
PP
34/2017 CBS spol.,
 s. r.o.
176,00 17.03.2017 faktúra za knihu Gemer z neba 31.03.2017 --- --- 27.03.2017 24.03.2017
pp
35/2017 SLOVGRAM Bratislava 38,50 20.03.2017 faktúra za odmeny výkonným umelcom výrobcom zvukových záznamov 31.03.2017 --- --- 04.04.2017 24.03.2017
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
JATIX s. r. o Koceľovce 59
049 35 Ochtiná
44585195
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
C G S spol. s. r. o. Sasinkova 14
811 08 Bratislava 1
00698202
BARLOV s. r. o. Krásnohorská Dlhá Lúka 48
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
47440121
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Ľubomír Vápeník Honce 137
049 32 Štítnik
43023452
Obec Štítnik Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik
00328871
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01
Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.              Komesnkého 50
042 48 Košice
36570460
ELEKTROCOMP - Ján Gallo Štítnik 331
049 32 Štítnik
35129549
CBS spol. s. r. o. Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
36754749
SLOVGRAM  Bratislava Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
17310598

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť