Faktúry Marec 2015

31.03.2015 08:55

 

Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
10/2015
 
SOZA 14.28 19.02.2015 faktúra  za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu 31.03.2015 2008 VP/05/04770/001 04.03.2015 02.03.2015
PP
11/2015 TOPSET Solutions, s. r. o. 216.00 24.02.2015 faktúra za aktualizáciu programov 31.03.2015 2008 A/632/02/2008

05.03.2015

 

02.03.2015
PP
12/2015 Adolf Matejka 55.00 24.02.2015 faktúra za výmenu termočlánka 31.03.2015 --- --- 06.03.2015 02.03.2015
PP
13/2015 SPP, a. s. 281.00 03.03.2015 faktúra za plyn 31.03.2015 2006 5100001049 16.03.2015 09.03.2015
PP
14/2015 Orange Slovensko
 a. s.
12.20 03.03.2015 faktúra mobil 31.03.2015 2012 A6672448 16.03.2015 09.03.2015
PP
15/2015 Slovak Telekom, a.s. 18.65 12.03.2015 faktúra za telefón 31.03.2015 2010 9902390959 18.03.2015 16.03.2015
PP
16/2015 Orange Slovensko
a. s.
2.70 13.03.2015 faktúra
za mobil
31.03.2015 2012 A66772448 17.03.2015 16.03.2015
17/2015 Brantner Gemer,
 s. r. o.
475.27 13.02.2015 faktúra za odvoz odpadu 31.03.2015 2010 051003 25.03.2015 16.03.2015
PP
18/2015 VVS, Košice 11.00 20.03.2015 faktúra za vodné a stočné 31.03.2015 2011 60-000048026PO2011 07.04.2015 27.03.2015
PP
19/2015 OneToo PLUS
s. r. o.
57.50 24.03.2015 faktúra za tonery 31.03.2015 --- ---- --- 24.03.2015
H
20/2015 Slovgram 33.50 25.03.2015 faktúra za rozhlas 31.03.2015 --- --- 09.04.2015 27.03.2015
PP
21/2015 VSE
a. s.
8.80 25.03.2015 faktúra za službu 31.03.2015 2012 5100307566C 08.04.2015 27.03.2015
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454
TOPSET Solutions, s. r. o. Hollého 2366/235B, 900 31 Stupava 46919805
Adolf Matejka PLYNOSERVIS Mierová 288, 049 22 Gemerská Poloma 10745238
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344,
979 31 Rimavská Sobota
36021211
Východoslovenká vodárenská spoločcosť a. s. Košice Komesnkého 50,
 042 48 Košice
36570460
OneToo PLUS s. r. o. Mostová 20,
034 01 Rožomberok
46677747
Slovgram Jakubovo námestie 14,
813 48 Bratislava
17310598
VSE, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť