Faktúry Marec 2014

31.03.2014 15:31
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
11/2014 Roman Babčan-INkarus 43,77 6.3.
2014
faktúra za  toner 31.3.
2014
2014 - 12.3.
2014
6.3.2014
PP
12/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00

6.3.

2014
faktúra mobil

31.3.

2014
2012 A6672448

15.3.

2014
10.3.2014 PP
13/2014 SPP a.s. 366,00

4.3.

2014

faktúra za odber plynu 31.3.
2014

2006

 

5100001049

17.3

2014

10.3.2014 PP
14/2014 Slovak Telekom  a.s. 20,57

7.3.

2014

faktúra telefon

31.3.

2014

2010
 
9902390959

18.3.

2014

PP

10.3.2014

15/2014 Brantner Gemer s.r.o 343,14

13.3.

2014

odvoz odpadu

31.3.

2014

2010 051003

21.3.

2014

20.3.2013 PP
16/2014 Vodárenská spoločnosť a.s. Košice 14,15

21.3.

2014

faktúra vodné

31.3.

2014

2011

 
Zmluva číslo 60-000048026PO2011
 

21.03.

2014

24.3.2014

PP

17/2014 Obec Slavošovce 71,80

25.3.

2014
faktúra kontrolór 31.3.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010

3.4.

2014
31.3.2014

PP

18/2014

Slovgram

Bratislava

33,50

24.3.

2014

faktúra za odmeny výkonným umelcom   výrobcom zvukových záznamov

31.3.

2014

- -

7.4.

2014

31.3.2014

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Roman Babčan INkarus Medená 3, 97405 Banská Bystrica 37328344
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 
Komenského 50, 04248 Košice
 
36570460
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Slovgram Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

 
17310598

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť