Faktúry Marec 2013

31.03.2013 11:26
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
15/2013 SPP a.s. 378,00

4.3.

2013

faktúra za odber plynu 31.3.
2013

2006

 

5100001049

15.3

2013

11.3.2013 PP
16/2013 Orange Slovensko a.s. 9,41

7.3.

2013

faktúra mobil

31.3.

2013

2012 A6672448

15.3.

2013

11.3.2013 PP
17/2013 Slovak Telekom  a.s. 17,08

7.3.

2013

faktúra telefon

31.3.

2013

2010
 
9902390959

17.3.

2013

PP

03.4.2013

18/2013 Nová Urbariálna Spoločnosť, pozemkové spoločenstvo 72,00

11.3.

2013

faktúra odpratávanie snehu

31.3.

2013

- -

15.3.

2013

12.3.2013

PP

19/2013 Obec Slavošovce 67,27

18.3.

2013

faktúra kontrolór 31.3.

2013

2010 Zmluva dňa 30.12.2010

27.3.

2013

25.3.2013

PP

20/2013 Brantner Gemer s.r.o 338,10

20.3.

2013

odvoz odpadu

31.3.

2013

2010 051003

29.3.

2013

25.3.2013 PP
21/2013 Vodárenská spoločnosť a.s. Košice 3,07

20.3.

2013

faktúra vodné

31.3.

2013

2011

 
Zmluva číslo 60-000048026PO2011
 

04.04.

2013

25.3.2013

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Nová Urbariálna Spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Hanková,04934 Hanková 31995888
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 
Komenského 50, 04248 Košice
 
36570460
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť