Faktúry Apríl 2012

30.04.2012 07:49

- faktúry 2012

Údaje o faktúre za tovary, služby a práce rok 2012

 

Interné číslo faktúry

Dodávateľ

Obnos dokladu  v € s DPH

Dátum prijatia faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Dátum zverejnenia

Dokumenty

20/2012

Štefan Šmelko

90,00

5.4.2012

Faktúra kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení

30.4.2012

Fa 20_2012

21/2012

SPP Bratislava

200,00

5.4.2012

Faktúra plyn

30.4.2012

Fa 21_2012

22/2012

Slovak Telekom a.s.

20,44

13.4.2012

Faktúra telefón

30.4.2012

Fa 22_2012

23/2012 Telefónica Slovakia s.r.o 12,06 13.4.2012 Faktúra mobil 30.4.2012 Fa 23_2012
  ZMOHG 30,64 13.4.2012 Členské rok 2012 30.4.2012 ZMOHG
24/2012 Obec Slavošovce 82,62 27.4.2012 Zúčtovanie výdavkov hlavného kontrolóra mesiac 3/2012 30.4.2012 Fa 24_2012
25/2012 Brantner Gemer s.r.o. 533,37 27.4.2012 Faktúra vývoz odpadu 30.4.2012 Fa 25_2012
26/2012 Slovgram Bratislava 33.50 27.4.2012 Faktúra výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov 30.4.2012 Fa 26_2012