Faktúry Máj 2020

01.06.2020 07:24
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
54/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 03.05.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2020 01.06.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.05.2020 07.05.2020
PP
55/2020 Orange Slovensko, a. s.  28,68 06.05.2020 faktúra za mobil 01.06.2020 2012 A6672448 14.05.2020 09.04.2020
PP
56/2020 Slovak Telekom, a. s.  18,20 07.05.2020 faktúra za telefón 01.06.2020 2012 9902390959 18.05.2020 13.05.2020
PP
57/2020 Východoslovenská energetika a. s. 378,00 11.05.2020 faktúra za elektrinu dodávku a distribúciu (OÚ, PO, DS, TJ) 01.06.2020 2012 055100307506 15.05.2020 13.05.2020
PP
58/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 12.05.2020 faktúra za zemný plyn 01.06.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.05.2020 13.05.2020
PP
59/2020 Východoslovenská energetika a. s. 69,47 14.05.2020 faktúra za elektrinu dodávku a distribúciu (VO) 01.06.2020 2012 055100307506 25.05.2020 20.05.2020
PP
60/2020 JUDr. Stanislav Ďuriček, VO - TENDER 150,00 14.05.2020 faktúra za poradenské služby súvisiace s metodickým usmernením procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska" 01.06.2020 --- --- 29.04.2020 14.05.2020
PP
61/2020 Obec Slavošovce 102,21 18.05.2020 faktúra za kontrolóra 01.06.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.05.2020 20.05.2020
PP
62/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
817,85 18.05.2020 faktúra za TKO
04/2020
01.06.2020 2012 6C1003 28.05.2020 20.05.2020
PP
63/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
138,96 18.05.2020 faktúra za nájom nádob BRKO
04/2020
01.06.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.05.2020 20.05.2020
PP
64/2020 Pavol Belányi BELMAT 79,20 20.05.2020 faktúra za rukavice, čižmy, ochranný štít, ochranný plast, nožnice teleskopicke, lopata, silon na kosenie 01.06.2020 --- --- 25.05.2020 20.05.2020
PP
65/2020 EURIS,
spol. s. r. o., Rožňava
84,17 21.05.2020 faktúra za žaciu hlavu, hlavu, diel dolný 01.06.2020 --- --- 04.06.2020

25.05.2020

PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
JUDr. Stanislav Ďuriček, VO-TENDER Zlatá 301/32
048 01 Rožňava
51747103
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Pavol Belányi BELMAT Tichá 415
049 32 Štítnik
44728131
EURIS, spol. s. r. o.  Šafárikova 116 A
048 01 R4ožňava
31684076

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť