Faktúry Máj 2018

31.05.2018 07:30
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
41/2018 Slovak Telekom,
a. s. 
9,70 26.04.2018 faktúra za telefón 31.05.2018 2012 9902390959 07.05.2018 02.05.2018
PP
42/2018 JES SK, s. r .o. 1019,68 02.05.2018 faktúra za reklamné predmety s podtlačou 31.05.2018 --- --- 30.05.2018 14.05.2018
PP
43/2018 Východoslovenská energetika a.s. 383,00 07.05.2018 faktúra za elektrinu - OcÚ 31.05.2018 2012 5100307566C 15.05.2018 14.05.2018
PP
44/2018 Východoslovenská energetika a.s. 633,00 07.05.2018 faktúra za elektrinu - VO, PO, DS, TJ  31.05.2018 2012 5100307566C 15.05.2018 14.05.2018
PP
45/2018 Orange Slovensko, a. s.  26,99 07.05.2018 faktúra za mobil 31.05.2018 2012 A6672448 15.05.2018 14.05.2018
PP
46/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 07.05.2018 faktúra za zemný plyn 31.05.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.05.2018 14.05.2018
PP
47/2018 Slovak Telekom,
a. s.
14,00 09.05.2018 faktúra za telefón 31.05.2018 2012 9902390959 18.05.2018 14.05.2018
PP
48/2018 Slovenský futbalový zväz 246,00 09.05.2018 faktúra za poplatok za odmenu delegovaných osôb 31.05.2018 --- --- 14.05.2018 14.05.2018
PP
49/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.  507,78 14.05.2018 faktúra za stravné lístky - január - apríl 2018 31.05.2018 2004 04K991074 18.05.2018 14.05.2018
H
50/2018 Brantner Gemer
s. r. o. 
690,60 17.05.2018 faktúra za TKO 31.05.2018 2010 051003 29.05.2018 18.05.2018
PP
51/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
144,13 17.05.2018 faktúra za (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu 31.05.2018 2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 29.05.2018 18.05.2018
PP
52/2018 Obec Slavošovce 93,83 18.05.2018 faktúra za kontrolóra 31.05.2018 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 28.05.2018 18.05.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
JES SK, s. r. o.  Bulharská 5
040 01 Košice
45918945
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
687308
DOXX - Stravné lístky s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť