Faktúry Máj 2017

31.05.2017 08:12
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
48/2017 DOXX - Stravné lístky,
spol. s. r .o.
536,16 03.05.2017 Fa za stravné lístky 01-04/2017 31.05.2017 --- --- 09.05.2017 03.05.2017
H
49/2017 SPP, a. s. 99,00 04.05.2017 faktúra za plyn 31.05.2017 2006 5100001049 15.05.2017 09.05.2017
PP
50/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 05.05.2017 faktúra za mobil 31.05.2017 2012 A6672448 16.05.2017 09.05.2017
PP
51/2017 Slovak Telekom, a. s.  20,83 09.05.2017 faktúra za telfón 31.05.2017 2010 9902390959 18.05.2017 09.05.2017
PP
52/2017 Východoslovenská energetika a. s.  340,00 11.05.2017 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 31.05.2017 2012 5100307566C 15.05.2017 15.05.2017
PP
53/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
441,85 15.05.2017 faktúra za TKO 31.05.2017 2010 051003 26.05.2017 15.05.2017
PP
54/2017 TOPSET Solutions
s. r. o. 
346,06 15.05.2017 faktúra za program WinCITY Cintorín 31.05.2017 2017 tz2017-05-04vs1 25.05.2017 15.05.2017
PP
55/2017 TOPSET Solutions s. r. o. 0,10 15.05.2017 faktúra za program WinCITY Cintorín - USB kľúč 31.05.2017 2017 tz2017-05-04vs1 25.05.2017 15.05.2017
PP
56/2017 MEVA-SK, s. r. o.  315,00 17.05.2017 faktúra za plastové nádoby na odpad 31.05.2017 --- --- 30.05.2017 18.05.2017
PP
57/2017 OBEC Rožňavské Bystré 150,00 19.05.2017 faktúra za prestup hráča 31.05.2017 --- --- 29.05.2017 19.05.2017
PP
58/2017 Obec Slavošovce 88,29 19.05.2017 faktúra za kontrolóra 31.05.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 29.05.2017 19.05.2017
PP
59/2017 JATIX s. r. o. 21,00 22.05.2017 faktúra za inštaláciu programu TOPSET Cintorín 31.05.2017 2017 V20L7 -05-04vs1  22.05.2017 25.05.2017
PP
60/2017 JES Slovakia,
s. r. o. 
39,00 25.05.2017 faktúra za pohľadnice obce Honce 31.05.2017 --- --- 25.05.2017 25.05.2017
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
DOXX - Stravné lístky s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina 
36391000
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01
Rimavská Sobota
36021211
TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
MEVA-SK, s. r. o. Rožňava Krátka 574
049 51 Brzotín
31681051
OBEC Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré 162
04931 Rožňavské Bystré
00328766
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
JATIX s. r. o. Koceľovce 59
049 35 Koceľovce
44585195
JES Slovakia, s. r. o. Bulharská 5
040 01 Košice
45918945

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť