Faktúry Máj 2016

31.05.2016 11:40
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
43/2016 SPP a. s. 86,00 02.05.2016 faktúra za plyn 31.05.2016 2006 5100001049 16.05.2016 06.05.2016
PP
44/2016 Východoslovenská energetika,
a. s. 
554,00 05.05.2016 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 31.05.2016 2012 5100307566C 16.05.2016 06.05.2016
PP
45/2016 Orange Slovensko a. s. 16,96 05.05.2016 faktúra za mobil 31.05.2016 2012 A6672448 16.05.2016 06.05.2016
PP
46/2016 Slovak Telekom, a. s.  31,51 06.05.2016 faktúra za telefón 31.05.2016 2010 9902390959 18.05.2016

06.05.2016  PP

47/2016 Obec Slavošovce 79,42 12.05.2016 faktúra za kontrolóra 31.05.2016 2010 Zmluva dňa
30.12.2010
20.05.2016 17.05.2016
PP
48/2016 Brantner Gemer
s. r. o.

 
583,53 18.05.2016 faktúra za odvoz odpadu 31.05.2016 2010 051003 28.05.2016 20.05.2016
PP
49/2016 NEONPLUS
s. r. o.
577,03 23.05.2016 faktúra za Reprosústavu -Domu smútku 31.05.2016 --- --- 01.06.2016 27.05.2016
PP
50/2016 DOXX - Stravné lístky,
spol. s. r. o. 
483,43 26.05.2016 faktúra za stravné lístky 31.05.2016 --- --- 01.06.2016 26.05.2016
H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Východoslovenská energetika, a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
NEONPLUS s. r. o. Muráň 75
049 01 Muráň
43981101
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť