Faktúry Máj 2015

27.05.2015 13:37
Inerné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
34/2015
 
NEONPLUS s.r.o. 512,65 30.04.2015 fa za rozhlas 31.05.2015 --- --- 07.05.2015 04.05.2015
PP
35/2015 MVDr. Ladislav Smatana LS promotion 38,22 04.05.2015 fa za známky pre psa 31.05.2015 --- ---

---

04.05.2015
H
36/2015 ABIZ s. r. o.  300,00 05.05.2015 fa za dokumentáciu k verejnému obstarávaniu 31.05.2015 --- --- 18.05.2015 13.05.2015
PP
37/2015 SPP a.s. 59,00 05.05.2015 faktúra za odber plynu 31.05.2015 2006 5100001049 15.05.2015 13.05.2015
PP
38/2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 693,50 05.05.2015 faktúra za odber stravných lístkov 31.05.2015 2004 04K991074 --- 05.05.2015
H
39/2015 Orange Slovensko, a.s. 14,44 07.05.2015 faktúra za mobil 31.05.2015 2012 A6672448 16.05.2015 13.05.2015
PP
40/2015 VSE a.s.  671,00 07.05.2015 faktúra
za odber elektriny
31.05.2015 2012 5100307566C 15.05.2015 13.05.2015
PP
41/2015 Slovak Telekom a.s.
 
16,44 07.05.2015 faktúra za telefón 31.05.2015 2010 9902390959 18.05.2015 13.05.2015
PP
42/2015 Obec Slavošovce 96,16 19.05.2015 faktúra za kontrolóra 31.05.2015 2010 Zmluva dňa 20.12.2010 28.05.2015 26.05.2015
PP
43/2015 Brantner Gemer s.r.o. 517,72 19.05.2015 faktúra za odvoz odpadu 31.05.2015 2010 051003 28.05.2015 26.05.2015
PP
44/2015 Adolf Matejka PLYNOSERVIS 602,00 19.05.2015 faktúra za revíziu pl. zariadenia, kombinovaný sporák MORA 31.05.2015 --- --- 03.06.2015 26.05.2015
PP
45/2015 JATIX s.r.o. 538,12 25.05.2015 faktúra  za PC zostavu 31.05.2015 --- --- 08.06.2015 26.05.2015
PP
46/2015 IVES Košice 155,35 27.05.2015 zálohová fa za službu technickej podpory APV Winibeu a Winpam 31.05.2015 2008 R_1181/2008 08.06.2015 27.05.2015
PP
47/2015 IVES Košice 0,00 03.06.2015 Fa za sslužbu technickej podpory APV Winibeu a Winpam 31.05.2015 2008 R_1181/2008 08.06.2015 27.05.201
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
NEONPLUS s.r.o. Muráň 75, 049 01 Muráň 43981101
MVDr. Stanislav Smatana LS promotion Školská 60, 972 01 Bojnice 34637788
ABIZ s.r.o. Hraničná 4716. 058 01 Poprad 46659579
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
VSE a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Obec Slavošovce Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce 00328847
Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344,
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Adolf Matejka PLYNOSERVIS Mierová 288, 049 22 Gemerská Poloma 10745238
JATIX, s. r. o. Koceľovce 59,
049 35 Koceľovce
44585195
IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť