Faktúry Jún 2014

30.06.2014 15:17
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
37/2014 SPP a.s. 33,00

3.6.

2014

faktúra za odber plynu 30.6.
2014

2006

 

5100001049

16.6.

2014

06.6.2014 PP
38/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00

6.6.

2014

faktúra mobil 30.6.
2014
2012 A6672448

15.6.

2014

11.6.2014
 PP
39/2014 INPROST s.r.o 15,60

11.6.

2014

faktúra za obecné noviny- doplatok 30.6.
2014
1991 -

13.6.

2014

11.6.2014
 PP
40/2014 Ľubomír Vápeník 50,00

13.6.

2014

faktúra pluhovanie - zimná údržba 30.6.
2014
- -

20.6.

2014

17.6.2014
 PP
41/2014 Slovak Telekom  a.s. 18,14

9.6.

2014

faktúra telefon 30.6.
2014
2010
 
9902390959

17.6.

2014

23.6.2014
PP
42/2014 Brantner Gemer s.r.o 526,97

17.6.

2014

fa. odvoz odpadu 30.6.
2014
2010 051003

27.6.

2014

23.6.2014 PP
43/2014 Obec Slavošovce 78,17

19.6.

2014

faktúra kontrolór 30.6.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010

30.6.

2014

23.6.2014

PP

44/2014 Vodárenská spoločnosť a.s. Košice 33,01 25.6.
2014
faktúra vodné 30.6.
2014
2011 Zmluva číslo 60-000048026PO2011 10.7..
2014

26.6.2014

PP

45/2014 IVES Košice
 
155,35 30.6.
2014
zálohová faktúra za služby technickej podpory APV Winibeu, Winpam
 
30.6.
2014
2008 R_1181/2008 10.7.
2014
 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Ľubomír Vápeník Honce č. 137, 04932 Štítnik 43023452

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 

35815256
INPROST s.r.o.
 
Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť