Faktúry Máj 2014

31.05.2014 12:26
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
29/2014 VSE a.s. 648,00 2.5.
2014
fa. za odber elektriny rok 2014 31.5.
2014
2012 5100307566C

9.5.

2014
02.5.2014 PP
30/2014 SPP a.s. 77,00

5.5.

2014

faktúra za odber plynu 31.5.
2014

2006

 

5100001049

15.5.

2014

09.5.2014 PP
31/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00

7.5.

2014

faktúra mobil 31.5.
2014
2012 A6672448

15.5.

2014

9.5.2014
 PP
32/2014 Slovak Telekom  a.s. 16,86

9.5.

2014

faktúra telefon 31.5.
2014
2010
 
9902390959

19.5.

2014

9.5.2014
PP
33/2014
 
OneToo PLUS s.r.o. 30,00

14.5.

2014
fa. toner do tlačiarne

 
31.5.
2014
- -

19.5.

2014

14.5.2014
H
34/2014 Geodetický a kartografický ústav 18,00

7.5.

2014

faktúra za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

31.5.

2014

2014 755-11-3619/2014

20.5.

2014

19.5.2014

PP

35/2014 Brantner Gemer s.r.o 446.64

16.5.

2014

fa. odvoz odpadu 31.5.
2014
2010 051003

28.5.

2014

28.5.2014 PP
36/2014 Obec Slavošovce 76,18

21.5.

2014

faktúra kontrolór 31.5.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010

30.5.

2014

28.5.2014

PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
OneToo PLUS s.r.o Mostová 20, 03401 Ružomberok 45677747

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 

35815256
Východoslovenská energetika a.s.
 
Mlynská 31, Košice
 
36211222
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, 82745 Bratislava II 17316219

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť