Faktúry Máj 2013

31.05.2013 16:18
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
35/2013 SPP a.s. 80,00

03.05.

2013

faktúra za odber plynu 31.05.
2013

2006

 

5100001049

15.05

2013

13.05.2013

PP

36/2013 Orange Slovensko a.s. 10,00

06.05.

2013

faktúra mobil 31.05.
2013
2012 A6672448

15.05.

2013

13.05.2013

PP

37/2013 Slovak Telekom  a.s. 15,86

09.05.

2013

faktúra telefon 31.05.

2013

2010 9902390959

18.05.

2013

13.05.2013

PP

38/2013 Brantner Gemer s.r.o 350,74

20.05.

2013

odvoz odpadu

31.05.

2013

2010 051003

29.05.

2013

27.05.2013

PP

39/2013 Brantner Gemer s.r.o 159,98

20.05.

2013

faktúra za odvoz odpadu - doplatok za vrecia a PE sáčky

31.05.

2013

2010 051003

29.05.

2013

27.05.2013

PP

40/2013 Obec Slavošovce 81,23

27..05.

2013

faktúra kontrolór za apríl 2013

31.05.

2013

2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010

04.06.

2013

27.05.2013

PP

- Komunálna poisťovňa a.s. 21,35

27.05.

2013

Produkt 10- Združené poistenie majetku za obdobie od 31.5.2013 do
 31.5.2014
budova materskej školy

31.05.

2013

2010 PZ 6808175206/ číslo návrhu 0109000254
 

31.05.

2013

27.05.2013

PP

- Komunálna poisťovňa a.s. 42,70

27.05.

2013

Produkt 10- Združené poistenie majetku za obdobie od 31.5.2013 do
 31.5.2014
budova obliekárne TJ

 

31.05.

2013

2010 PZ 6808175206/ číslo návrhu 0109000257

31.05.

2013

27.05.2013

PP

- Komunálna poisťovňa a.s. 80,92

27.05.

2013

Produkt 10- Združené poistenie majetku za obdobie od 31.5.2013 do
 31.5.2014
budova domu smútku

31.05.

2013

2010 PZ 6808175206/ číslo návrhu 0109000255

31.05.

2013

27.05.2013

PP

- Komunálna poisťovňa a.s. 7,70

27.05.

2013

Produkt 10- Združené poistenie majetku za obdobie od 31.5.2013 do
 31.5.2014
budova požiarnej zbrojnice

31.05.

2013

2010 PZ 6808175206/ číslo návrhu 0109000258

31.05.

2013

27.05.2013

PP

- Komunálna poisťovňa a.s.. 157,35

27.05.

2013

Produkt 10- Združené poistenie majetku za obdobie od 31.5.2013 do
 31.5.2014
budova kultúrneho domu

31.05.

2013

2010 PZ 6808175126/ číslo návrhu 0109000256
 

31.05.

2013

27.05.2013

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group Štefánikova 17 Bratislava 1 31595545

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť