Faktúry Máj 2012

01.05.2012 08:09

- faktúry 2012

Údaje o faktúre za tovary, služby a práce rok 2012

 

Interné číslo faktúry

Dodávateľ

Obnos dokladu  v € s DPH

Dátum prijatia faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Dátum zverejnenia

Dokumenty

27/2012 VSE a.s 749,00 4.5.2012 Faktúra elektrina 31.5.2012 Fa_27_2012
28/2012 SPP Bratislava 77,00 4.5.2012 Faktúra plyn 31.5.2012 Fa_28_2012
29/2012 Slovak Telekom a.s. 16,74 11.5.2012 Faktúra telefón 31.5.2012 Fa_29_2012
30/2012 Elektrocomp Ján Gallo 852,00 11.5.2012 Faktúra za prevedenie odborných prehliadok a skúšok el. zariadenia 31.5.2012 Fa_30_2012
31/2012 Telefónica Slovakia s.r.o 10,39 18.5.2012 Faktúra mobil O2 31.5.2012 Fa_31_2012
32/2012 Ives Košice 155,35 18.5.2012 Faktúra za služby technickej podpory APV Winibeu, Winpam 31.5.2012 Fa_32_2012
33/2012 DOXX, stravné lístky spol. s.r.o. 796,72 24.5.2012 Faktúra za odber stravných lístkov 31.5.2012 Fa_33_2012
34/2012 Brantner Gemer s.r.o. 392,57 30.5.2012 Faktúra vývoz odpadu 31.5.2012 Fa_34_2012
35/2012 Obec Slavošovce 65,39 30.5.2012 Zúčtovanie výdavkov hlavného kontrolóra mesiac 4/2012

 
31.5.2012 Fa_35_2012
  Komunálna poisťovňa a.s. 21,35 30.5.2012 Združené poistenie majetku - budova materskej školy 31.5.2012 Poistenie
  Komunálna poisťovňa a.s. 157,35 30.5.2012 Združené poistenie majetku - budova obecného úradu 31.5.2012 Poistenie
  Komunálna poisťovňa a.s. 80,92 30.5.2012 Združené poistenie majetku - budova domu smútku 31.5.2012 Poistenie
  Komunálna poisťovňa a.s. 42,70 30.5.2012 Združené poistenie majetku - budova obliekárne TJ 31.5.2012 Poistenie
  Komunálna poisťovňa a.s. 7,70 30.5.2012 Združené poistenie majetku - budova požiarnej zbrojnice 31.5.2012 Poistenie