Faktúry Jún 2013

30.06.2013 15:16
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
41/2013 SPP a.s. 34,00

04.06.

2013

faktúra za odber plynu 30.06.
2013

2006

 

5100001049

17.06

2013

10.06.2013

PP

42/2013 Orange Slovensko a.s. 10,00

05.06.

2013

faktúra mobil 30.06.
2013
2012 A6672448

15.06.

2013

10.06.2013

PP

43/2013 Slovak Telekom  a.s. 15,59

07.06.

2013

faktúra telefon 30.06.

2013

2010 9902390959

17.06.

2013

10.06.2013

PP

44/2013 Obec Slavošovce 68,60

14..06.

2013

faktúra kontrolór za máj 2013

30.06.

2013

2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010

25.06.

2013

18.06.2013

PP

- Mesto Rožňava
 
496,00

30.04.

2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času

30.06.

2013

2013 387/2013

30.06.

2013

10.06.2013

PP

45/2013 IVES Košice
 
155,35

24.06.

2013

zálohová faktúra za služby technickej podpory APV Winibeu, Winpam

30.06.

2013

2008 R_1181/2008

04.07.

2013

01.07.2013

PP

46/2013 Brantner Gemer s.r.o. 373,46

24.06.

2013

faktúra za vývoz odpadu

30.06.

2013

2010 051003

03.07.

2013

01.07.2013

PP

47/2013 Vodárenská spoločnosť a.s. Košice 17,29

28.06.

2013

faktúra  za vodu

30.06.

2013

2011 Zmluva číslo 60-000048026PO2011

12.07.

2013

01.07.2013

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Mesto Rožňava
 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
00328758
IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť