Faktúry Jún 2020

30.06.2020 10:22
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
66/2020 PORADCA s. r. o. 72,00 25.05.2020 faktúra za PORADCU 2021 30.06.2020 --- --- 10.06.2020 02.06.2020
PP
67/2020 Obec Štítnik 392,06 27.05.2020 faktúra z refundáciu finančných prostriedkov zúčtovaných na Spoločný stavebný úrad  30.06.2020 --- --- 03.06.2020 02.06.2020
PP
68/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.06.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2020 30.06.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.06.2020 02.06.2020
PP
69/2020 IVES Košice 155,35 03.06.2020 faktúra za aktualizácie WinIBEU a WinPAM 30.06.2020 2008 R1181/2008 15.06.2020 10.06.2020
PP
70/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,56 04.06.2020 faktúra za mobil 30.06.2020 2012 A6672448 15.06.2020 10.06.2020
PP
71/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 05.06.2020 faktúra za plyn OÚ 30.06.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.06.2020 10.06.2020
PP
72/2020 Slovak Telekom, a. s.  18,20 10.06.2020 faktúra za telefón 30.06.2020 2012 9902390959 18.06.2020 10.06.2020
PP
73/2020 PORADCA s. r. o. 0,00 10.06.2020 faktúra za Poradcu 2021, Zákony 2021 30.06.2020 --- --- 10.06.2020 02.06.2020
PP
74/2020 Východoslovenská energetika a. s. 51,36 11.06.2020 faktúra za elektrinu dodávku a distribúciu VO 30.06.2020 2012 055100307506 19.06.2020 17.06.2020
PP
75/2020 CAMEA SK,
s. r. o.
118,70 15.06.2020 faktúra za dávkovače na papierové utierky 30.06.2020 --- --- 18.06.2020 15.06.2020
H
76/2020 Ing. Peter Szappanos 200,00 16.06.2020 faktúra za vypracovanie architektonickej štúdie "Úprava verejného priestranstva v centre obce" 30.06.2020 --- --- 01.07.2020 17.06.2020
PP
77/2020 SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ,
s. r. o.
209,00 16.06.2020 faktúra za smalt domové čísla 30.06.2020 --- --- 23.06.2020 17.06.2020
PP
78/2020 IVES Košice 0,00 19.06.2020 faktúra za aktualizácie WinIBEU a WinPAM 30.06.2020 2008 R1181/2008 30.06.2020 10.06.2020
PP
79/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
1021,13 19.06.2020 faktúra za TKO 30.06.2020 2012 6C1003 06.07.2020 24.06.2020
PP
80/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
139,20 19.06.2020 faktúra za BRKO 30.06.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.06.2020 24.06.2020
PP
81/2020 Pavol Belányi BELMAT 135,06 19.06.2020 Fa za metlu, elektrody, spojovací materiál, kladivo, sekeru, chemickú kotvu, pištol vytlačná 30.06.2020 --- --- 26.06.2020 24.06.2020
PP
82/2020 Obec Slavošovce 102,05 22.06.2020 faktúra za kontrolóra 30.06.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.05.2020 24.06.2020
PP
83/2020 EURIS,
spol. s. r. o., Rožňava
47,50 22.06.2020 faktúra za kábel na cievke 30.06.2020 --- --- 06.07.2020

24.06.2020

PP

84/2020 Východsoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 41,69 23.06.2020 faktúra za vodné a stočné  30.06.2020 2011 2011-60-000048026PO 06.07.2020 24.06.2020
PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
PORADCA s. r. o.  Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Obec Štítnik Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik
00328871
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
IVES Košice Čsl. armády 20
041 18 Košice
00162957
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
CAMEA SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065
080 01 Prešov
36468924
Ing. Peter Szappanos Lipová 27
049 41 Krásnohorské Podhradie
44123515
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ,
s. r. o.
Bratislavská 25
908 51 Holíč
44717342
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Pavol Belányi BELMAT Tichá 415
049 32 Štítnik
44728131
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
EURIS, spol. s. r. o.  Šafárikova 116 A
048 01 R4ožňava
31684076
Východoslovenská vodáresnká spoločnosť,
a. s. 
Komenského 50
042 48 Košice
36570460

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť