Faktúry Jún 2018

29.06.2018 08:23
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
53/2018 Slovak Telekom,
a. s. 
9,70 30.05.2018 faktúra za telefón 29.06.2018 2012 9902390959 06.06.2018 05.06.2018
PP
54/2018 JES SK, s. r .o. 39,00 30.05.2018 faktúra za historické pohľadnice 29.06.2018 --- --- 29.06.2018 05.06.2018
PP
55/2018 Ladislav Dudor 350,00 02.06.2018 faktúra za prenájom nafukovacej atrakcie - kopca na spoločenské podujatie - Deň detí 2018 29.06.2018 --- --- --- 02.06.2018
H
56/2018 INPROST s. r. o. 20,80 04.06.2018 faktúra na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2018 29.06.2018 --- --- 08.06.2018 14.05.2018
PP
57/2018 MOB Interier s. r. o. 2 280,00 05.06.2018 faktúra za jedálenský stôl - 30 ks 29.06.2018 --- --- 12.06.2018 05.06.2018
PP
58/2018 Slovak Telekom,
a. s.
14,00 06.06.2018 faktúra za telefón 29.06.2018 2012 9902390959 18.06.2018 07.06.2018
PP
59/2018 Orange Slovensko, a. s.  26,99 06.06.2018 faktúra za mobil 29.06.2018 2012 A6672448 15.06.2018 07.06.2018
PP
60/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 07.06.2018 faktúra za zemný plyn 29.06.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.06.2018 07.06.2018
PP
61/2018 Slovenský futbalový zväz 121,00 07.06.2018 faktúra za odmenu delegovaných osôb 29.06.2018 --- --- 11.06.2018 07.06.2018
PP
62/2018 PORADCA
s. r. o.
65,80 13.06.2018 faktúra za zálohu za predplatné PORADCA 2019 29.06.2018 --- --- 03.07.2018 15.06.2018
PP
63/2018 Brantner Gemer
s. r. o. 
487,60 18.06.2018 faktúra za TKO 29.06.2018 2010 051003 28.06.2018 20.06.2018
PP
64/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
250,20 18.06.2018 faktúra za (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu 29.06.2018 2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 28.06.2018 20.06.2018
PP
65/2018 ALZA.sk
s. r. o.
395,79 21.06.2018 faktúra za televízor, mikrovlnnú rúru, tyčový vysávač - spoločenské podujatie 29.06.2018 --- --- 18.06.2018 21.06.2018
H
66/2018 MIL SYSTÉM, s. r. o.  2521,20 22.06.2018 faktúra za stoličky 29.06.2018 --- --- 23.06.2018 22.06.2018
PP
67/2018 Obec Slavošovce 88,53 22.06.2018 faktúra za kontrolóra 29.06.2018 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 03.07.2018 22.06.2018
PP
68/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  56,12 25.06.2018 faktúra za vodné a stočné 29.06.2018 2011 60-000048026PO2011 09.07.2018 PP
69/2018 IVES Košice 155,35 25.06.2018 faktúra za  služby technickej podpory -WINIBEU, WINPAM 29.06.2018 2008 R_1181/2008 06.07.2018 PP
70/2018 Ing. Dionýz Dobos 63,00 26.06.2018 vyúčtovanie znalečného 29.06.2018 --- --- 10.07.2018 29.06.2018/
PP
71/2018 Slovak Telekom, a. s. 9,70 29.06.2018 faktúra za telekomunikačné služby 29.06.2018 2012 9902390959 09.07.2018 29.06.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
JES SK, s. r. o.  Bulharská 5
040 01 Košice
45918945
Ladislav Dudor Muráň 51
049 01 Muráň
40735613
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
687308
PORADCA s. r. o. Pri celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
ALZA.sk s. r. o. Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
36562939
MIL SYSTÉM, s. r .o. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
47768207
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. 
Komesnkého 50
042 48 Košice
36570460
IVES Košice Čsl. armády 20
041 18 Košice
00162957
Ing. Dionýz Dbos Rudná 353
048 01 Rožňava
10748661

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť