Faktúry Jún 2017

30.06.2017 09:02
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
61/2017 Slovak Telekom, a. s.  32,40 31.05.2017 Fa za monitorovanie - fotopasca 30.06.2017 2017 117090996Z125 --- PP
62/2017 IVES Košice 155,35 31.05.2017 Fa za obnovenie služieb štandardnej technickej podpory  30.06.2017 2008 R_1181/2008 12.06.2017 17.06.2017
PP
63/2017 TOPSET Solutions
s. r. o.
192,00 02.06.2017 Fa za editor mapy 30.06.2017 2017 tz2017-05-31vs1 14.06.2017 07.06.2017
PP
64/2017 SPP, a. s. 42,00 02.06.2017 faktúra za plyn 30.06.2017 2006 5100001049 15.06.2017 07.06.2017
PP
65/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 07.06.2017 faktúra za mobil 30.06.2017 2012 A6672448 16.06.2017 07.06.2017
PP
66/2017 Slovak Telekom, a. s.  15,83 07.06.2017 faktúra za telfón 30.06.2017 2010 9902390959 19.06.2017 07.06.2017
PP
67/2017 Matej Lázár - MONTMAL 1994,40 13.06.2017 fa za prevedené práce - TJ obliekáreň 30.06.2017 --- --- 12.07.2017 14.06.2017
PP
68/2017 Obec Slavošovce 87,44 16.06.2017 faktúra za kontrolóra 30.06.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 27.06.2017 23.06.2017
PP
69/2017 Východoslovenská vodárenská spoločcosť a. s.  51,88 16.06.2017 faktúra za vodné a stočné 30.06.2017 2011 60-000048026PO2011 30.06.2017 23.06.2017
PP
70/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
423,66 23.06.2017 faktúra za TKO 30.06.2017 2010 051003 30.06.2017 23.06.2017
PP
71/2017 Mestský mobiliár spol. s. r. o. 924,0 26.06.2017 fa za odpadkový kôš, parkové lavičky, dvojkrídlovú informačnú vitrínu, jednokrídlovú informačnú vitrínu 30.06.2017 --- --- 30.06.2017 27.06.2017
PP
72/2017 Slovak Telekom a. s.  26,69 30.06.2017 Fa za monitorovanie - fotopasca 30.06.2017 2017 117090996Z125 --- PP
73/2017 BCC Monika Szpak 49,00 30.06.2017 Fa za záclony do kancelárií 30.06.2017 --- --- --- H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
IVES Košice Čsl. armády 20
041 18 Košice
00162957
TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Matej Lázár - MONTMAL Kyjevská 1895/15
048 01 Rožňava
44566590
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
a. s. 
Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01
Rimavská Sobota
36021211
Mestský mobiliár spol. s. r. o. Kamenná 202/40
966 22 Lutila
47093595
BCC Monika Szpak Mikolowska 29
41-400 Myslowice, Poľsko
SK3021324647

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť