Faktúry Jún 2015

30.06.2015 07:40
Inerné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
48/2015 SPP, a.s. 25,00 02.06.2015 fa za plyn 30.06.2015 2006 5100001049 15.06.2015 05.06.2015
PP
49/2015 Orange Slovensko
a. s. 
14,53 05.06.2015 fa za mobil 30.06.2015 2012 A6672448 13.06.2015 05.06.2015
PP
50/2015 Slovak Telekom
a. s. 
15,59 08.06.2015 fa za telefón 30.06.2015 2010 9902390959 18.06.2015 15.06.2015
PP
51/2015 NEONPLUS
s. r. o.
76,98 10.06.2015 fa za práce na obecnom rozhlase 30.06.2015 --- --- 17.06.2015 15.06.2015
PP
52/2015 BEYOND MEDIA,
 s. r. o.
10,98 11.06.2015 fa za CD - Na rozlúčku - smútočné melódie a pochody SK 30.06.2015 --- --- --- 11.06.2015
H
53/2015 VVS,
a. s. 
Košice
33,01 15.06.2015 fa za vodné a stočné 30.06.2015 2011 60-000048026PO2011 01.07.2015 24.06.2015
PP
54/2015 Brantnet Gemer
s. r. o. 
535,50 15.06.2015 fa za odvodz odpadu  30.06.2015 2010 051003 26.06.2015 24.06.2015
PP
55/2015 Obec Slavošovce 73,38 18.06.2015 fa za kontrolóra 30.06.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 29.06.2015 24.06.2015
PP
56/2015 JATIX
 s. r. o.
168,00 22.06.2015 fa za PC služby  30.06.2015 --- --- 03.07.2015 24.06.2015
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
NEONPLUS s.r.o. Muráň 75, 049 01 Muráň 43981101
BEYOND MEDIA, s. r. o.  Daxnerovo námestie 3, 821 08 Bratislava 36737895
VVS, a. s. Košice Komesnkého 50, 042 48 Košice 36570460
Brantner Gemer, s. r. o.  Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Obec Slavošovce Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce 00328847
JATIX, s. r. o. Koceľovce 59, 049 35 Koceľovce 44585195

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť