Faktúry Júl 2020

31.07.2020 10:01
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
85/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.07.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2020 31.07.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.07.2020 07.07.2020
PP
86/2020 EURIS, spol.
s. r. o.
389,50 01.07.2020 faktúra za kombi kľúč, mazací tuk, krovinorez 31.07.2020 --- --- 15.07.2020 07.07.2020
PP
87/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 01.07.2020 faktúra za plyn OÚ 31.07.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.07.2020 07.07.2020
PP
88/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,90 06.07.2020 faktúra za mobil 31.07.2020 2012 A6672448 16.07.2020 07.07.2020
PP
89/2020 Slovak Telekom, a. s.  10,37 09.07.2020 faktúra za telefón 31.07.2020 2012 9902390959 20.07.2020 15.07.2020
PP
90/2020 Východoslovenská energetika a. s. 41,27 13.07.2020 faktúra za elektriku - VO 31.07.2020 2012 055100307506 21.07.2020 15.07.2020
PP
91/2020 Slovenský futbalový zväz 12,00 15.07.2020 faktúra SFZ za správu a prevádzku ISSF 01-06/2020 31.07.2020 --- --- 13.07.2020 15.07.2020
PP
92/2020 Lisák Stanislav 100,00 15.07.2020 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac 04-06 31.07.2020 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 24.07.2020 15.07.2020
PP
93/2020 FinalStav
s. r. o.,
Rožňava
2208,42 17.07.2020 faktúra na základe objednávky za dodávku materiálu a vykonané práce pri projekte REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE 31.07.2020 2016 zo dňa 05.04.2016 17.07.2020 21.07.2020
PP
94/2020 Obec Slavošovce 101,90 20.07.2020 faktúra za kontrolóra 06/2020 31.07.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 30.07.2020 21.07.2020
PP
95/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
754,99 20.07.2020 faktúra za TKO 31.07.2020 2012 6C1003 29.07.2020 21.07.2020
PP
96/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
138,96 20.07.2020 faktúra za BRKO 31.07.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.07.2020 21.07.2020
PP
97/2020 FinalStav
s. r. o.
18901,47

11000,00
23.07.2020 faktúra na základe zmluvy o dielo zo dňa 05.04.2016 za dodávku materiálu a vykonané práce na stavbe: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE

zaplatené po riadnom výkone Diela bez vád
31.07.2020 2016 Zmluva o dielo zo dňa 05.04.2016 11.08.2020 23.07.2020
PP
21.08.2020
PP
98/2020 Pavol Belányi BELMAT 129,05 19.06.2020 Fa za hrable, rukavice, sekeru, klince, kotúč rezný, vruty do dreva, sekáč 31.07.2020 --- --- 30.07.2020 29.07.2020
PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
EURIS, spol. s. r. o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
FinalStav s. r. o.  Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
FinalStav s. r. o. Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
Pavol Belányi BELMAT Tichá 415
049 32 Štítnik
44728131

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť