Faktúry Júl 2018

31.07.2018 07:37
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
72/2018 Slovak Telekom,
a. s.
18,80 06.07.2018 faktúra za telefón 31.07.2018 2012 9902390959 18.07.2018 10.07.2018
PP
73/2018 Orange Slovensko, a. s.  26,99 06.07.2018 faktúra za mobil 31.07.2018 2012 A6672448 16.07.2018 10.07.2018
PP
74/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 06.07.2018 faktúra za zemný plyn 31.07.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 16.07.2018 10.07.2018
PP
75/2018 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
92,00 06.07.2018 faktúra za odmenu delegovaných osôb 31.07.2018 --- --- 10.07.2018 10.07.2018
PP
76/2018 REPRESS,
spol. s. r. o.
52,48 12.07.2018 faktúra za pečiatky 31.07.2018 --- --- 25.07.2018 12.07.2018
H
77/2018 Lisák Stanislav 100,00   faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiace apríl - jún 31.07.2018 2015 Zmluva zo dňa 22.04.2015 20.07.2018 18.07.2018
78/2018 Obec Slavošovce 88,70 17.07.2018 faktúra za kontrolóra 31.07.2018 -2018- Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.07.2018 18.07.2018
PP
79/2018 Brantner Gemer
s. r. o. 
677,33 18.07.2018 faktúra za TKO 31.07.2018 2010 051003 26.07.2018 18.07.2018
PP
80/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
149,40 18.07.2018 faktúra za (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu 31.07.2018 2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 26.07.2018 18.07.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
687308
REPRESS, spol. s. r .o. Plucárna 3594/10
695 01 Hodonín
46969951
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť