Faktúry Júl 2017

31.07.2017 08:13
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
74/2017 SPP a. s.  39,00 03.07.2017 faktúra za plyn 31.07.2017 2016 5100001049 17.07.2017 10.07.2017
PP
75/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 06.07.2017 faktúra za mobil 31.07.2017 2012 A6672448 16.07.2017 10.07.2017
PP
76/2017 Slovak Telekom, a. s.  14,71 10.07.2017 faktúra za telfón 31.07.2017 2010 9902390959 18.07.2017 10.07.2017
PP
77/2017 MI-KA, s. r. o. 55,93 11.07.2017 faktúra za ľadové kvety - DS 31.07.2017 --- --- 17.07.2017 11.07.2017
H
78/2017 Obec Slavošovce 85,15 13.07.2017 faktúra za kontrolóra 31.07.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 25.07.2017 19.07.2017
PP
79/2017 Lisák Stanislav, Rožňava 100,00 19.07.2017 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiace apríl - jún 31.07.2017 2015 Zmluva zo dňa 22.04.2015 26.07.2017 25.07.2017
PP
80/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
628,05 20.07.2017 faktúra za TKO 31.07.2017 2010 051003 31.07.2017 25.07.2017
PP
81/2017 Soft-Tech, s. r. o.  29,32 25.07.2017 faktúra za tonery 31.07.2017 --- --- 04.08.2017 25.07.2017
H
82/2017 CBS spol, s. r. o. 154,00 27.07.2017 faktúra za knihu - Gemer z neba 31.07.2017 2017 Objednávka zo dňa 21.02.2017 11.08.2017 28.07.2017
83/2017 Slovak Telekom
a. s.
14,49 28.07.2017 faktúra za telefón - preplatok 31.07.2017 2010 9902390959   PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
MI-KA, s. r. o. Rajecká cesta 32
013 13 Rajecké Teplice
44204949
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01
Rimavská Sobota
36021211
Soft-Tech, s. r .o. Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
45917272
CBS spol, s. r. o.  Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
36754749

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť