Faktúry Júl 2016

29.07.2016 09:34
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
61/2016 SPP a. s. 34,00 04.07.2016 faktúra za plyn 29.07.2016 2006 5100001049 15.07.2016 11.07.2016
PP
62/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
16,56 06.07.2016 faktúra za telefón 29.07.2016 2010 9902390959 18.07.2016 11.07.2016
PP
63/2016 Orange Slovensko    a. s. 26,08 08.07.2016 faktúra za mobil 29.07.2016 2012 A6672448 16.07.2016 11.07.2016
PP
64/2016 TOM-STAV s. r. o. 720,00 13.07.2016 fa za zhotovenie odrážky a úpravu MK v obci Honce 29.07.2016 --- --- 27.07.2016 18.07.2016
PP
65/2016 Obec Slavošovce 75,62 18.07.2016 faktúra za kontrolóra 29.07.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 28.07.2016 18.07.2016
PP
66/2016 Lisák Stanislav 100,00 18.07.2016 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac apríl - jún 29.07.2016 2016 Mandátna zmluva zo  dňa
22. 04. 2016
28.07.2016 25.07.2016
PP
67/2016 Brantner Gemer
s. r. o.
601,70 20.07.2016 faktúra za odvoz odpadu 29.07.2016 2010 051003 28.07.2016 25.07.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
TOM - STAV s. r. o.  Marikovszkého 45
048 01 Rožňava
47065231
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
Lisák Stanislav Čučmianska č. 1
048 01 Rožňava
40415384
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť