Faktúry Júl 2015

31.07.2015 08:28
Inerné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v  € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob zaplatenia faktúry
57/2015 SPP, a.s. 23,00 02.07.2015 fa za plyn 31.07.2015 2006 5100001049 15.07.2015 06.07.2015
PP
58/2015 Ing. Dionýz Dobos 26,56 03.07.2015 fa za vypracovanie znaleckého posudku 31.07.2015 --- --- 08.07.2015 06.07.2015
PP
59/2015 Orange Slovensko
a. s. 
21,82 06.07.2015 fa za mobil 31.07.2015 2012 A6672448 16.07.2015 06.07.2015
PP
60/2015 Slovak Telekom
a. s. 
16,91 09.07.2015 fa za telefón 31.07.2015 2010 9902390959 17.07.2015 13.07.2015
PP
61/2015 Brantner Gemer
s. r. o. 
533,94 13.07.2015 fa za odvodz odpadu  31.07.2015 2010 051003 24.07.2015 13.07.2015
PP
62/2015 Obec Slavošovce 81,57 20.07.2015 fa za kontrolóra 31.07.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 30.07.2015 23.07.2015
PP
63/2015 OneToo PLUS
s. r. o.
31,50 21.07.2015 fa za tonery 31.07.2015 --- --- 30.07.2015 21.07.2015
H
64/2015 Lisák Stanislav 100,00 28.07.2015 fa za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika
04-06/2015
31.07.2015 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 30.07.2015 29.07.2015
PP
 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Ing. Dionýz Dobos Rudná 353, 048 01 Rožňava DIČ: 1026050883
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Brantner Gemer,
s. r. o. 
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Obec Slavošovce Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce 00328847
OneToo PLUS
s. r.o.
Mostová 20, 034 01 Ružomberok 46677747
Lisák Stanislav Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť