Faktúry Júl 2014

31.07.2014 15:06
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
46/2014 SPP a.s. 30,00

02.07.

2014

faktúra za odber plynu 31.07.
2014

2006

 

5100001049

21.07

2014

08.07.2014

PP

47/2014 DOXX- Stravné lístky 605,18

04.07.

2014

faktúra za odber stravných lístkov

31.07.

2014
2004 04K991074

10.07.

2014

04.07.2014

H

48/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00

04.07.

2014

faktúra mobil 31.07.
2014
2012 A6672448

15.07.

2014

08.07.2014

PP

49/2014 IVES Košice 0,00

08.07.

2014

zúčtovacia faktúra za služby technickej podpory APV Winibeu, Winpam

 

31.07.

2014

2008 R_1181/2008

17.07.

2014

 
50/2014 Slovak Telekom  a.s. 17,15

10.07.

2014

faktúra telefon 31.07.
2014
2010 9902390959

17.07.

2014

11.07.2014

PP

51/2014 Brantner Gemer s.r.o 553,25

14.07.

2014

faktúra za vývoz odpadu za mesiac 6/2014 31.07.
2014
2010 051003

24.07.

2014

17.07.2014

PP

52/2014 Stanislav Lisák
 
75,00

18.07.

2014

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 31.07.
2014
- -

22.07.

2014

28.07.2014

PP

53/2014 Obec Slavošovce 82,80

23.07.

2014

faktúra kontrolór za jún 2014

31.07.
2014
2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010

01.08.

2014

28.07.2014

PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Lisák Stanislav Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211
DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť