Faktúry Júl 2013

31.07.2013 14:17
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
48/2013 SPP a.s. 31,00

02.07.

2013

faktúra za odber plynu 31.07.
2013

2006

 

5100001049

15.07

2013

08.07.2013

PP

49/2013 Orange Slovensko a.s. 10,81

03.07.

2013

faktúra mobil 31.07.
2013
2012 A6672448

15.07.

2013

08.07.2013

PP

50/2013 IVES Košice 0,00

09.07.

2013

zúčtovacia faktúra za služby technickej podpory APV Winibeu, Winpam

 

31.07.

2013

2008 R_1181/2008

17.07.

2013

09.07.

2013

51/2013 Slovak Telekom  a.s. 15,86

10.07.

2013

faktúra telefon 31.07.
2013
2010 9902390959

17.07.

2013

17.07.2013

PP

52/2013 Stanislav Lisák
 
75,00

16.07.

2013

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 31.07.
2013
- -

22.07.

2013

17.07.2013

PP

53/2013 Obec Slavošovce 68,11

17.07.

2013

faktúra kontrolór za jún 2013

31.07.
2013
2010

 
Zmluva zo dňa 30.12.2010

26.07.

2013

17.07.2013

PP

54/2013 Brantner Gemer s.r.o. 423,06

18.07.

2013

faktúra za vývoz odpadu za 6/2013 31.07.
2013
2010 051003

29.07.

2013

18.07.2013

PP

55/2013 TOM-STAV s.r.o 391,86

24.07.

2013

faktúra  za opravu miestnej komunikácie 31.07.
2013
2013 -

10.08.

2013

29.07.2013

PP

56/2013 DOXX- Stravné lístky 651,26

24.07.

2013
faktúra za odber stravných lístkov

31.07.

2013
2004 04K991074

30.07.

2013
24.07.2013

H

57/2013 Janete s.r.o. 10,00

30.07.

2013

faktúra - pracovné rukavice pre aktivačných pracovníkov

31.07.

2013

- - 13.08.2013

30.07.2013

H

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Lisák Stanislav Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211
TOM-STAV s.r.o. Marikovzského 45, 048 01 Rožňava 47065231
DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava 31688497
IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť