Faktúry Január 2020

31.01.2020 07:43
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
192/2019 IGLI design,
s. r. o.
108,00 23.12.2019 faktúra za spracovanie kalendárov na rok 2020 31.01.2020 --- --- 30.12.2019 27.12.2019
PP
193/2019 EURO-AGROTEAM Rožňava
s. r. o. 
11 519,60 30.12.2019 faktúra za stavebné práce " Oprava oplotenia futbalového ihriska v obci Honcce 31.01.2020 2019 Zmluva o dielo zo dňa 05.11.2019 30.12.2019 31.12.2019
PP
194/2019 Štefan Valko 963,00 02.01.2020 faktúra za prerobenie hlavného rozvádzača 31.01.2020 --- --- 15.01.2020 08.01.2020
195/2019 Obec Slavošovce 140,39 07.01.2020 faktúra za kontrolóra 12/2019 31.01.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 10.01.2020 08.01.2020
PP
196/2019 Stanislav Lisák, Rožňava 100,00 08.01.2020 faktúra za výkon činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac október - december 2019 31.01.2020 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 14.01.2020 13.01.2020
PP
197/2019 Slovak Telekom
a. s.
14,00 10.01.2020 faktúra za telefón 31.01.2020 2012 9902390959 20.01.2020 13.01.2020
PP
198/2019 Východoslovenská energetika a. s. 118,12 15.01.2020 faktúra za elektrinu 01.12.2019-31.12.2019 31.01.2020 2019 055100307506 22.01.2020 17.01.2020
01/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 08.01.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2020 31.01.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.01.2020 08.01.2020
PP
02/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,40 09.01.2020 faktúra za mobil 31.01.2020 2012 A6672448 16.01.2020 13.01.2020
PP
03/2020 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. 32,57 14.01.2020 vyúčtovanie predplatné za rok 2019 31.01.2020 --- --- 27.01.2020 17.01.2020
PP
04/2020 Východoslovenská distribučná, a. s.  34,40 14.01.2020 faktúra za montáž zabezpečovacej značky 31.01.2020 --- --- 23.01.2020 17.01.2020
PP
05/2020 innogy Slovnesko
s. r .o.
229,58 16.01.2020 faktúra za zemný plyn - preplatok 31.01.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 20.01.2020 17.01.2020
PP
06/2020 FinalStav s. r. o. 5805,32 16.01.2020 faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 05.04.2016 dodávku materiálu a vykonané práce na stavbe REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE 31.01.2020 2016 Zmluva odielo zo dňa 05.04.2016 17.01.2020 17.01.2020
PP
07/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
568,05 17.01.2020 faktúra za TKO 31.01.2020 2012 6C1003 29.01.2020 17.01.2020
PP
08/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
57,60 17.01.2020 faktúra za nájom nádob BRKO 31.01.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.01.2020 17.01.2020
PP
10/2020 TOPSET Solutions
s. r. o.
25,20 23.01.2020 faktúra za aktualizáciu programov 31.01.2020 --- --- 31.01.2020 27.01.2020
PP
11/2020 OTP Banka Slovensko,
a. s. 
48,00 24.01.2020 faktúra za vedenie majetkového účtu 31.01.2020 --- --- 31.01.2020 27.01.2020
PP
12/2020 SOZA, Bratislava 14,28 29.01.2020 faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 31.01.2020 2008 VP/05/04770/001 29.01.2020 11.02.2020

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
IGLI design, s. r. o. Edelényska 1 
048 01 Rožňava
45002240
EURO-AGROTEAM Rožňava s. r. o.  Námestie baníkov 23
048 01 Rožńava
36580783
Štefan Valko Rožňavské Bystré 168
049 31 Rožňavské Bystré
47580933
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Poradca podnikateľa spol. s. r. o. Martina Razusa 23 A
010 01 Žilina 1
31592503
Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
36599361
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
FinalStav s. r. o., Rožňava Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
OTP Banka Slovnesko, a. s.  Štúrova 5
813 54 Bratislava
31318916
SOZA, Bratislava Rastislavova 3
821 08 Bratislava
00178454

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť