Faktúry Január 2015

31.01.2015 14:20

 

Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
95/2014

 
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a. s. 55.02 02.01.2015 faktúra za vodné s stočné 31.01.2015 2011 Zmluva č. - 60 - 000048026PO2011 16.01.2015 14.01.2015
PP
96/2014 OTP Banka Slovensko, a.s. 36.00 08.01.2015 poplatok za vedenie majetkového účtu 31.01.2015 --- ---

31.01.2015

 

14.01.2015
PP
97/2014 Slovak Telekom, a.s. 19,46 08.01.2015 faktúra telefón 31.01.2015 2010 9902390959 19.01.2015 14.01.2015
PP
98/2014 Orange Slovensko, a. s. 10.70 08.01.2015 faktúra za mobil 31.01.2015 2012 A6672448 16.01.2015 14.01.2015
PP
99/2014 Obec Slavošovce 72.63 09.01.2015 faktúra kontrolór 31.01.2015 Zmluva dňa 30.12.2010 --- 14.01.2015 14.01.2015
PP
100/2014 Brantner Gemer,
 s. r. o.
499.96 16.01.2015 odvoz odpadu 31.01.2015 2010 051003 26.01.2015 23.01.2015
PP
101/2014 Poradca podnikateľa,
 s. r. o.
48.86 20.01.2015 finančný spravodajca 31.01.2015 --- --- 27.01.2015 23.01.2015
PP
102/2014 VSE, a. s. 118.56 15.01.2015 poplatok za odber elektriny

31.01.

2015

2012 5100307566C

29.01.2015

2014

28.01.2015
PP
1/2015 SPP, a.s. - 70.68 19.01.2015 odber plynu za rok 2014 - preplatok

31.01.

2015

2006
 
5100001049 --- ---
2/2015 SPP, a. s. 307.00 22.01.2015 odber plynu

31.01.

2015

2006
 
5100001049 31.01.2015

28.01.2015
PP

 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Východoslovenká vodárenská
 spoločnosť, a. s.
Komenského 50,
 042 48 Košice
36570460
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce 113, 049 36 00328847
Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344,
979 31 Rimavská Sobota
36021211
Poradca podnikateľa,
 s. r. o.
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina
31592503
VSE, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
 

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť