Faktúry Február 2020

28.02.2020 09:37
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
13/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 03.02.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2020 28.02.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.02.2020 06.02.2020
PP
14/2020 Východoslovenská energetika a. s. 378,00 06.02.2020 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 28.02.2020 2019 055100307506 17.02.2020 12.02.2020
PP
15/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 06.02.2020 faktúra za zemný plyn 28.02.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 17.02.2020 12.02.2020
PP
16/2020 Slovak Telekom, a. s.  14,00 06.02.2020 faktúra za telefón 28.02.2020 2012 9902390959 18.02.2020 12.02.2020
PP
17/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,40 06.02.2020 faktúra za mobil 28.02.2020 2012 A6672448 15.02.2020 12.02.2020
PP
18/2020 OFFICE DEPOT s. r. o. 84,73 06.02.2020 faktúra za kancelársky materiál na VOˇ%LBY DO NRSR 2020 28.02.2020 --- --- 13.02.2020 10.02.2020
PP
19/2020 Centrum polygrafických služieb 19,82 12.02.2020 faktúra za tlačivá - Potvrdenie o pobyte 28.02.2020 --- --- 05.03.2020 19.02.2020
PP
20/2020 Východoslovenská energetika a. s.  123,76 13.02.2020 faktúra za elektrinu VO 28.02.2020 2019 055100307506 21.02.2020 19.02.2020
PP
21/2020 Obec Slavošovce 94,61 17.02.2020 faktpra za kontrolóra 28.02.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.02.2020 19.02.2020
PP
22/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
621,46 19.02.2020 faktúra za TKO
01/2020
28.02.2020 2012 6C1003 28.02.2020 24.02.2020
PP
23/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
57,60 19.02.2020 faktúra za nájom nádob BRKO
01/2020
28.02.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.02.2020 24.02.2020
PP
24/2020 JATIX s. r. o. 47,60 24.02.2020 faktúra za zálohovanie a aktualizáciu WinIbeu a WinPam, ročný prevod WinIbeu 28.02.2020 --- --- 04.03.2020 24.02.2020

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B
82109 Bratislava
36192384
Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1
831 06 Bratislava
42272360
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
JATIX s. r. o. Koceľovce 59
049 35 Koceľovce
44585195

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť