Faktúry Február 2018

28.02.2018 07:47
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
03/2018 Slovak Telekom,
a. s. 
9,70 31.01.2018 faktúra za telefón 28.02.2018 2012 9902390959 06.02.2018 01.02.2018
PP
04/2018 Orange Slovensko, a. s.  26,99 05.02.2018 faktúra za mobil 28.02.2018 2012 A6672448 15.02.2018 12.02.2018
PP
05/2018 Východoslovenská energetika a. s.  340,43 06.02.2018 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 28.02.2018 2012 5100307566C 12.02.2018 13.02.2018
PP
06/2018 Slovak Telekom,
a. s.
14,00 07.02.2018 faktúra za telefón 28.02.2018 2010 9902390959 19.02.2018 12.02.2018
PP
07/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 07.02.2018 faktúra za plyn - preplatok 28.02.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.02.2018 12.02.2018
PP
08/2018 Východoslovenská energetika a. s.  1 016,00 08.02.2018 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 28.02.2018 2012 5100307566C 15.02.2018 12.02.2018
PP
09/2018 Adolf Matejka PLYNOSERVIS 51,00 08.02.2018 faktúra za opravu plynového ohrievača 28.02.2018 --- --- 21.02.2018 12.02.2018
PP
10/2018 SOZA 14,28 08.02.2018 faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 28.02.2018 2008

VP/05/04770/001

20.02.2018 12.02.2018
PP
11/2018 Obec Slavošovce 85,13 12.02.2018 faktúra za kontrolóra 28.02.2018 2017 Zmluva zo dňa 30.12.2017 23.02.2018 12.02.2018
PP
12/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
407,01 19.02.2018 faktära za TKO 28.02.2018 2010 051003 28.02.2018 26.02.2018
PP
13/2018 TOPSET Solutions
s. r. o.
414,00 20.02.2018 faktúra za aktualizáciu programov za rok 2018 28.02.2018 2008 A/632/02/2008 28.02.2018 26.02.2018
PP
14/2018 C G S spol. s. r. o. 151,20 20.02.2018 faktúra za aktualizáciu programu Terra 28.02.2018 --- --- 05.03.2018 26.02.2018
PP
15/2018 JATIX s. r. o.  64,00 22.02.2018 faktúra za zálohovanie a aktualizáciu WinIbeu a WinPam, ročný prevod WinIbeu 28.02.2018 --- --- 07.03.2018 26.02.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Východoslovenská energetika, a. s.  Mlynská 31
042 92 Košice
44483767
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Adolf Matejka PLYNOSERVIS Mierová 288
049 22 Gemerská Poloma
10745238
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
00178454
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
C G S spol. s. r. o. Sasinkova 14
811 08 Bratislava 1
00698202
JATIX s. r .o.  Koceľovce 59
049 35 Koceľovce
44585195

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť