Faktúry Február 2013

01.02.2013 16:13
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
7/2013 VSE a.s. 693,00

4.2.

2013

faktúra za odber elektriny 28.2.

2013

2012

5100307566C

8.2.

2013

11.2.2013 PP
8/2013 SPP a.s. 401,00

4.2.

2013

faktúra za odber plynu 28.2.
2013

2006

 

5100001049

15.2

2013

11.2.2013 PP
9/2013 SOZA 14,28

4.2.

2013

faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu 28.2.
2013
  VP/05/04770/001

14.2.

2013

11.2.2013 PP
10/2013 Orange Slovensko a.s. 8,45

5.2.

2013

faktúra mobil

28.2.

2013

2012 A6672448

15.2.

2013

11.2.2013 PP
11/2013 Slovak Telekom  a.s. 15,59

7.2.

2013

faktúra telefon

28.2.

2013

2010
 
9902390959

17.2.

2013

11.2.2013 PP
12/2013 Topset Solutions s.r.o 176,94

25.2.

2013

faktúra aktualizácia programov

28.2.

2013

2008 A/632/02/2008

3.3.

2013

27.2.2013

PP

13/2013 Brantner Gemer s.r.o 326,47

25.2.

2013

odvoz odpadu

28.2.

2013

2010 051003

5.2.

2013

11.2.2013 PP
14/2013 Obec Slavošovce 67,17

15.2.

2013

faktúra kontrolór

28.2.

2013

2010

 
Zmluva dňa 30.12.2010

15.2.

2013

19.2.2013

PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 00178454
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Východoslovenská energetika a.s.
 
Mlynská 31, Košice
 
36211222
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Topset Solutions s.r.o

Hollého 2366/25B,

90031 Stupava

46919805

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť