Faktúry December 2018

28.12.2018 07:43
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
145/2018 Slovak Telekom, a. s. 4,70 28.11.2018 faktúra za telekomunikačné služby 28.12.2018 --- --- 07.12.2018 05.12.2018
PP
146/2018 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 03.12.2018 faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2018 28.12.2018 2018 ZO/2018A9476-1 08.12.2018 05.12.2018
PP
147/2018 ELEKTROCOMP Ján Gallo Štítnik 832,80 03.12.2018 faktúra za opravu verejného osvetlenia 28.12.2018 --- --- 15.12.2018 05.12.2018
PP
148/2018 INPROST s. r. o. 88,40 04.12.2018 faktúra za obecné noviny za rok 2019 28.12.2018 --- --- 08.12.2018 05.12.2018
PP
149/2018 Slovak Telekom, a. s.  17,32 06.12.2018 faktúra za telefón 28.12.2018 2012 9902390959 18.12.2018 11.12.2018
PP
150/2018 Orange Slovensko, a. s. 19,99 06.12.2018 faktúra za mobil 28.12.2018 2012 A6672448 16.12.2018 11.12.2018
PP
151/2018 Polartek
spol. s. r. o.
63,45 06.12.2018 FKS Genšenky - ZPOZ 28.12.2018 --- --- --- 06.12.2018
H
152/2018 innogy Slovensko
s. r. o.
207,00 07.12.2018 faktúra za zemný plyn 28.12.2018 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 17.12.2018 11.12.2018
PP
153/2018 PORADCA
s. r .o.
33,60 07.12.2018 faktúra za aktualizáciu zákonov 28.12.2018 --- --- 28.12.2018 11.12.2018
PP
154/2018 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
83,00 10.12.2018 faktúra za členský poplatok za hráčov a odmenu delegovaných osôb 28.12.2018 --- --- 10.12.2018 10.12.2018
PP
155/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  64,14 14.12.2018 faktúra za vodné a stočné 28.12.2018 2011 60-000048026PO2011 31.12.2018 21.12.2018
PP
156/2018 Východoslovenská energetika a. s.  99,13 14.12.2018 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  - OcÚ 28.12.2018 2012 5100307566C 27.12.2018 21.12.2018
PP
157/2018 Obec Slavošovce 89,00 14.12.2018 faktúra za kontrolóra 28.12.2018 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 27.12.2018 21.12.2018
PP
158/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
932,53 17.12.2018 faktúra za TKO 28.12.2018 2010 051003 27.12.2018 21.12.2018
PP
159/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
190,80 17.12.2018 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 28.12.2018 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 27.12.2018 21.12.2018
PP
160/2018 Obec Slavošovce 87,38 27.12.2018 faktúra za kontrolóra 28.12.2018 2018 Zmluva zo dňa 31.12.2017 03.01.2018 PP
161/2018 Foxxy Fashion Creations s. r .o. 78,00 28.12.2018 FKS Genšenky - ZPOZ 28.12.2018 --- --- 28.12.2018 28.12.2018
H


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
ELECTROCOMP Ján Gallo Štítnik Štítnik 331
049 32 Štítnik
35129549
INPROST s. r .o. Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
31363091
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Polartek spol. s. r. o. Kúty 217
951 35 Veľké Zálužie
47515091
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
82101 Bratislava
687308
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Foxxy Fashion Creations s. r. o. Prejtská 121/138
018 41 Dubnica nad Váhom
48252280

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť