Faktúry December 2017

31.12.2017 11:12
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
132/2017 Slovak Telekom,
a. s. 
11,08 30.11.2017 faktúra za telefón 31.12.2017 2010 9902390959 07.12.2017 06.12.2017
PP
133/2017 OTP Banka Slovensko, a. s.  36,00 01.12.2017 poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov za rok 2017 31.12.2017 --- --- 13.12.2017 06.12.2017
PP
134/2017 PORADCA s. r. o. 0,00 04.12.2017 faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 31.12.2017 --- --- --- ---
135/2017 INPROST s. r. o. 67,60 04.12.2017 faktúra za "OBECNÉ NOVINY 2018" 31.12.2017 --- --- 08.12.2017 06.12.2017
136/2017 Slovak Telekom,
a. s. 
14,00 06.12.2017 faktúra za telefón 31.12.2017 2010 9902390959 18.12.2017 06.12.2017
PP
137/2017 innogy Slovensko s. r. o. 150,00 07.12.2017 faktúra za plyn 31.12.2017 2017 5100307566C 15.12.2017 12.12.2017
PP
138/2017 Orange Slovensko, a. s.  26,99 07.12.2017 faktúra za mobil 31.12.2017 2012 A6672448 16.12.2017 12.12.2017
PP
139/2017 Sztupák Ladislav L STAV 7560,00 11.12.2017 faktúra za zámočnícke práce, strieška DS 31.12.2017 --- --- 22.12.2017 12.12.2017
13.12.2017
PP
140/2017 Sztupák Ladislav L STAV 240,00 11.12.2017 faktúra za klampiarske práce, upevnenie lavíc a smetného koša, dodávka a montáž odkvapového systému 31.12.2017 --- --- 22.12.2017 12.12.2017
PP
141/2017 DOXX - Stravné lístky
s. r. o.
511,29 12.12.2017 faktúra za stravné lístky 31.12.2017 --- --- 18.12.2017 12.12.2017
H
142/2017 NEONPLUS s. r. o. 59,77 13.12.2017 faktúra za servis obecného rozhlasu 31.12.2017 --- --- 16.12.2017 15.12.2017
PP
143/2017 Obec Slavošovce 84,96 13.12.2017 faktúra za kontrolóra 31.12.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2017 22.12.2017 15.12.2017
PP
144/2017 CompAct
s. r. o. Rožňava
512,00 13.12.2017 faktúra za tlačiareň, toner, dátový kábel, USB kľúč 31.12.2017 --- --- 16.12.2017 15.12.2017
PP
145/2017 VVS a. s. 39,30 15.12.2017 faktúra za vodné a stočné  31.12.2017 2011 60-000048026PO2011 02.01.2017 27.12.2017
PP
146/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
367,45 18.12.2017 faktúra za TKO 31.12.2017 2010 051003 28.12.2017 27.12.2017
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
OTP Banka Slovensko, a. s.  Štúrova 5
813 54 Bratislava
31318916
PORADCA, s. r. o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
INPROST s. r. o.  Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
31363091
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Sztupák Ladislav L STAV Edelényska1990/40
048 01 Rožňava
33007896
DOXX - Stravné lístky s. r. o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
NEONPLUS s. r. o. Muráň 75
049 01 Muráň
43981101
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
 
CompAct s. r. o. Rožňava  Šafárikova 17
048 01 Rožňava
17081173
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.  Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť