Faktúry December 2016

30.12.2016 07:31
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
104/2016 PORADCA
 s. r. o.
24,90 02.12.2016 faktúra za "PORADCA" 2016 30.12.2016 --- --- 23.03.2016 02.12.2016
PP
105/2016 SPP a. s. 418,00 05.12.2016 faktúra za plyn 30.12.2016 2006 5100001049 15.12.2016 12.12.2016
PP
106//2016 INPROST s. r. o. 67,60 05.12.2016 faktúra za reproduktor tlakový 30.12.2016 --- --- 20.12.2016 12.12.2016
PP
107/2016 Orange Slovensko a. s.  53,92 06.12.2016 faktúra za mobil 30.12.2016 2012 A6672448 16.12.2016 12.12.2016
PP
108/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
19,44 08.12.2016 faktúra za telefón 30.12.2016 2010 9902390959 19.12.2016 12.12.2016
PP
109/2016 Obec Slavošovce 75,06 14.12.2016 faktúra za kontrolóra 30.12.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 23.12.2016 16.12.2016
PP
110/2016 SPONKA, s. r. o. 71,04 15.12.2016 faktúra za kancelársky materiál 30.12.2016 --- --- 13.12.2016 15.12.2016
H
111/2016 Brantner Gemer
s. r. o.
454,82 16.12.2016 faktúra za odvoz odpadu 30.12.2016 2010 051003 27.12.2016 19.12.2016
PP
112/2016 Brantner Gemer 
s. r. o.
172,34 16.12.2016 faktúra za odvoz odpadu
(veľkokapacitný kontajner)
30.12.2016 2010 051003 27.12.2016 19.12.2016
PP
113/2016 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 47,60 19.12.2016 faktúra za čistenie a kontrolu komína 30.12.2016 --- --- 29.12.2016 19.12.2016
PP
114/2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. 
66,02 23.12.2016 faktúra za vodné a stočné 30.12.2016 2011 60-000048026PO2011 05.01.2017 28.12.2016
PP
115/2016 Obec Slavošovce 231,45 27.12.2016 faktúra za kontrolóra 30.12.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 06.01.2016 28.12.2016
PP
116/2016 Matej Lázár - MONTMAL 2000,00 28.12.2016 faktúra za prevedené práce - rekonštrikcia obliekáreň TJ 30.12.2016 --- --- 03.03.2017 28.12.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
INPROST s. r. o.  Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
31363091
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Slavošovce
00328847
SPONKA, s. r. o. Štefánikova 817
020 01 Púchov
36613983
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Duck Marek - KOMINÁRSTVO Marikovszkého 35
048 01 Rožňava
35128780
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Slavošovce
00328847
Matej Lázár - MONTMAL Kyjevská 1895/15
048 01 Rožňava
44566590

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť