Faktúry December 2015

31.12.2015 08:10
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
98/2015 SPP a. s.  289,00 02.12.2015 fa za plyn  31.12.2015 2006 5100001049 15.12.2015 07.12.2015
PP
99/2015 INPROST s. r. o.  67,60 02.12.2015 fa za Obecné noviny rok 2016 31.12.2015 1991 --- 17.12.2015 07.12.2015
PP
100/2015 Orange
Slovensko
a.s.
15,14 07.12.2015 faktúra mobil 31.12.2015 2012 A6672448 16.12.2015 07.12.2015
PP
101/2015 Helena Gyuréková, Rožňava 6 450,00 07.12.2015 fa za vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie 31.12.2015 --- --- 23.12.2015 14.12.2015
PP
102/2015 Slovak
Telekom
a.s. 
19,60 09.12.2015 faktúra telefon 31.12.2015 2010 9902390959 18.12.2015 14.12.2015
 PP
103/2015 DOXX - Stravné lístky spol. s.r o. 499,66 10.12.2015 faktúra za odber stravných lístkov 31.12.2015 2004 04K991074 10.12.2015  10.12.2015
H
104/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  36,16 11.12.2015 faktúra za 
vodné a stočné
31.12.2015 2011 Z. č. 60-000048026PO2011 28.12.2015 14.12.2015
 PP
105/2015 Brantner
Gemer
s. r. o.
744,80 16.12.2015 fa za odvoz
odpadu 
31.12.2015 2010 
 
051003 26.12.2015

18.12.2015

PP

106/2015 Obec Slavošovce 80,91 22.12.2015 fa za kontrolóra 31.12.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 31.12.2015 30.12.2015
PP
107/2015 OTP Banka Slovensko a. s.  36,00 28.12.2015 poplatok za vedenie majetkového účtu CP 31.12.2015 --- --- 31.01.2016 30.12.2015
PP
108/2015 Premier Consulting EU, s. r. o. 120,00 28.12.2015 odmena za vypracovanie ŽoNFP 31.12.2015 2015 Zmluva o dielo č. 090415-MST-1 31.12.2015 30.12.2015
PP
109/2015 Premier Consulting, s. r. o.  1 075,20 28.12.2015 odmena za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti  31.12.2015 2015 Zmluva o dielo č. 090415-MST-1 31.12.2015 30.12.2015
PP
110/2015 Stanislav Lisák 100,00 29.12.2015 faktúra za vykonávanie
činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany
31.12.2015 --- --- 10.01.2016

30.12.2015

PP

111/2015 Obec Slavošovce 80,45 31.12.2015 faktúra za kontrolóra 31.12.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 12.01.2016 04.01.2015
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
35815256
INPROST, s.r.o.
 
Smrečianska 29,
811 05 Bratislava 1
31363091
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Helena Gyuréková Jovická 2
048 01 Rožňava
10749152
Slovak Telekom, a. s. 
 
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. 
 
Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s.  Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Brantner Gemer, s. r. o. 
 
Košická cesta 344,
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
OTP Banka Slovensko, a.s 
 
Štúrova 5 
813 54 Bratislava
31318916
Premier Consulting EU, s. r. o.
 
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
48231657
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť