Faktúry December 2014

31.12.2014 10:19
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
83/2014 INPROST
 s. r. o.
67,60 01.12.
2014
faktúra  za Obecné noviny 31.12.
2014
1991 - 08.12.2014 04.12.2014
PP
84/2014 DOXX - Stravné lístky, spol.
s. r. o
.
594,89 02.12.
2014
Fa za odber stravných lístkov 31.12.
2014
2004 04K991074 08.12.2014 02.12.2014
H
85/2014 SPP, a.s. 290,00 04.12.
2014
faktúra za odber plynu 31.12.
2014
2006 5100001049 19.12.2014 04.12.2014
 
PP
86/2014 Orange
Slovensko

a.s.
10,00 05.12.
2014
faktúra mobil 31.12.
2014
2012 A6672448 16.12.2014 15.12.2014 PP
87/2014 Slovak
Telekom
a.s. 
16,87 11.12.
2014
faktúra telefon 31.12.
2014
2010 9902390959 17.12.2014 11.12.2014
 
PP
88/2014 Poradca
podnikateľa
s. r. o. 
19,98 12.12.
2014
faktúra za Finančného spravodajcu 31.12.
2014
- - 23.12.2014 15.12.2014
 
PP
89/2014 OneToo 
PLUS
s. r. o.
45,00 12.12.
2014
faktúra za 
tonery - CANON
Xerox
31.12.
2014
- - 23.12.2014 12.12.2014
 
H
90/2014 Brantner
Gemer
s. r. o.
565,12 15.12.
2014
fa za odvoz
odpadu za mesiac 12/2014
31.12.
2014
2010
 
051003 24.12.2014

16.12.2014

PP

91/2014 Stanislav Lisák 75,00 18.12.
2014
faktúra za vykonávanie
činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany
31.12.
2014
- - 30.12.2014 18.12.2014

PP

92/2014 TOPSET Solutions
s. r. o.
21,00 18.12.
2014
faktúra za
aktualizáciu 
programov
31.12.
2014
2008 A/632/02/2008 25.12.2014 18.12.2014
 
PP

93/2014

Poradca
podnikateľa
s. r. o.
00,00 15.12.
2014
faktúra za
Finančného
spravodajcu
31.12.
2014
- - -
94/2014 OBEC
Slavošovce
78,34 23.12.
2014
faktúra 
kontrolór
31.12.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010 01.01.2015 23.12.2014
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
INPROST, s.r.o.
 
Smrečianska 29,
811 05 Bratislava 1
31363091
DOXX - Stravné lístky,
spol. s.r.o.
Kálov 356,
010 01 Žilina
36391000
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
Orange Slovensko, a.s.
 
Metodova 8,
82108 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s. 
 
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469
Poradca podnikateľa, s. r. o.
 
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina
31592503
One Too PLUS, s. r. o.  Mostová 20,
034 01 Ružomberok
46677747
Brantner Gemer, s. r. o. 
 
Košická cesta 344,
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Stanislav Lisák
 
Čučmianska 1,
048 01 Rožňava
40415384
TOPSET Solutions, s. r. o.
 
Hollého 2366/25B,
900 31 Stupava
46919805
OBEC Slavošovce
 
Slavošovce č. 113,
049 36 Slavošovce
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť