Faktúry August 2020

02.09.2020 07:27
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
99/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 03.08.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2020 02.09.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.08.2020 05.08.2020
PP
100/2020 Slovak Telekom, a. s.  14,40 06.08.2020 faktúra za telefón 02.09.2020 2012 9902390959 18.08.2020 11.08.2020
PP
101/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,90 06.08.2020 faktúra za mobil 02.09.2020 2012 A6672448 15.08.2020 11.08.2020
PP
102/2020 Východoslovenská energetika a. s. 378,00 07.08.2020 faktúra za elektriku 02.09.2020 2012 055100307506 17.08.2020 11.08.2020
PP
103/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 07.08.2020 faktúra za plyn OÚ 02.09.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 17.08.2020 11.08.2020
PP
104/2020 Mgr. Miloš Bendík 7 047,00 10.08.2020 Fa za prevedené práce na Diele - Rekonštrukcia strechy na dome smútku v Honciach  02.09.2020 2019 Zmluva o dielo č. 2/2019 zo dňa  02.12.2019 09.09.2020 11.08.2020
PP
105/2020 Slovenský futbalový zväz 27,00 10.08.2020 Fa za členský poplatok 02.09.2020 --- --- 11.08.2020 11.08.2020
PP
106/2020 MONTREL Plus s. r. o. 145,73 11.08.2020 Fa za LED svietidlo 02.09.2020 --- --- 20.08.2020 18.08.2020
PP
107/2020 Východoslovenská energetika a. s. 41,27 17.08.2020 Faktúra za elektriku - VO 02.09.2020 2012 055100307506 21.08.2020 21.08.2020
PP
108/2020 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. 26,40 17.08.2020 Faktúra za Finančného spravodajcu  02.09.2020 --- --- 26.08.2020 18.08.2020
PP
109/2020 Brantner Gemer s. r. o. 567,40 17.08.2020 Faktúra za TKO 02.09..2020 2012 6C1003 28.08.2020 18.08.2020
PP
110/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
152,40 17.08.2020 Faktúra za BRKO 02.09.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.08.2020 18.08.2020
PP
111/2020 GastroLUX, s. r. o. 283,20 17.08.2020 Faktúra za drez jednodielny do kuchyne KD 02.09.2020 --- --- 18.08.2020 17.08.2020
PP
112/2020 UNIPRA
s. r. o.
2 385,60 18.08.2020 Faktúra za úpravu parku pri Obecnom úrade 02.09.2020 --- --- 21.08.2020 21.08.2020
PP
113/2020 FinalStav
s. r. o.
0,00 03.08.2020 Fa za dodávku materiálu a vykonané práce na stavbe: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU. 02.09.2020 2016 Zmluva o dielo dňa 05.04.2016 o  24.08.2020 ---
114/2020 Dynava
s. r. o.
67,60 19.08.2020 Fa za nohy na lavice 02.09.2020 --- --- 01.09.2020 21.08.2020
PP
115/2020 MUDr. Drábik Vladimír 15,00 21.08.2020 Faktúra za lekársky posudok 02.09.2020 --- --- 20.08.2020 21.08.2020
PP
116/2020 EURIS, spol.
s. r. o.
103,44 21.08.2020 faktúra za silon do kosačky 02.09.2020 --- --- 04.09.2020 28.08.2020
PP
117/2020 CompAct spol. s. r. o. 98,00 26.08.2020 faktúra za toner (2x) 02.09.2020 --- --- 01.09.2020 28.08.20220
PP
118/2020 Poradca podnikateľa, spol s. r. o. 0,00 26.08.2020 faktúra za Finančného spravodajcu 02.09.2020 --- --- --- ---
119/2020 Obec Slavošovce 102,68 26.08.2020 faktúra za kontrolóra 07/2020 02.09.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 02.09.2020 28.08.2020
PP
120/2020 INTERNET CZ, a. s. 32,40 28.08.2020 faktúra za balíček pre doménu honce.sk 02.09.2020 --- --- 07.09.2020 28.08.2020
PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Mgr. Miloš Bendík Vyšná Slaná č. 91
049 26 Vyšná Slaná
52446221
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
MONTREL Plus s. r. o. Šafárikova 79/A
048 01 Rožňava
36204951
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
31592503
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
GastroLUX, s. r. o. Bytčická 2
010 01 Žilina
36413186
UNIPRA s. r. o. Ochtiná 264
049 35 Ochtiná
50539744
FinalStav s. r. o.  Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
Dynava s. r. o.  Socháňova 1654/16
031 01 Liptovský Mikuláš
45250961
MUDr. Drábik Vladimír Rudník 58
044 23 Jasov
---
EURIS, spol. s. r. o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
CompAct spol. s. r. o. Šafárikova 17
048 01 Rožňava
17081173
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
INTERNET CZ, a. s. Ktiš 2
384 03 Ktiš
Česká republika
26043319

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť