Faktúry August 2018

31.08.2018 07:25
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
81/2018 GEMER SERVIS. s. r. o.  225,00 24.07.2018 faktúry za poskytnutie stravy 31.08.2018 --- --- 24.07.2018 24.07.2018
H
82/2018 Slovak Telekom,
a. s.
9,70 27.07.2018 faktúra za telefón 31.08.2018 2012 9902390959 06.08.2018 02.08.2018
PP
83/2018 Skanska SK, a. s.  39 644,08 30.07.2018 faktúra za rekonštrukciu MK v obci Honce 31.08.2018 2018 Zmluva o dielo zo dňa 03.07.2018 10.08.2018 01.08.2018
PP
84/2018 HORNBACH - BAUMARKT SK spol. s. r. o. 724,80 07.08.2018 faktúra za pivnú súpravu 50cm/220 cm 31.08.2018 --- --- --- 02.08.2018
PP
85/2018 Poradca podnikateľa spol. s. r. o.  26,40 02.08.2018 faktúra za Finančného spravodajcu ročník 2019 31.08.2018 --- --- 16.08.2018
PP
86/2018 Orange Slovensko, a. s.  30,99 06.08.2018 faktúra za mobil 31.08.2018 2012 A6672448 15.08.2018
PP
87/2018 Slovak Telekom, a. s. 14,00 07.08.2018 faktúra za telefón 31.08.2018 2012 9902390959 20.08.2018
PP
88/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 07.08.2018 faktúra za zemný plyn 31.08.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.08.2018
PP
89/2018 Východoslovenská energetika a. s. 383 07.08.2018 faktúra za elektriku - OcÚ 31.08.2018 2012 5100307566C 15.08.2018
PP
90/2018 Východoslovenská energetika a. s. 324 07.08.2018 faktúra za elektriku - PO, DS, TJ 31.08.2018 2012 5100307566C 15.08.2018
PP
91/2018 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
820,00 13.08.2018 faktúra za odmenu delegovaných osôb 31.08.2018 --- --- 13.08.2018 13.08.2018
PP
92/2018 SYGLO platinumcity 198,00 13.08.2018 faktúra za platinum city card - reklama a propagácia 31.08.2018 --- --- 16.08.2018 13.08.2018
PP
93/2018 Východoslovenská energetika, a. s. 213,12 15.08.2018 faktúra za elektriku - VO - vratka 31.08.2018 2012 5100307566C 20.08.2018 20.08.2018
PP
94/2018 Brantner Gemer s. r. o. 533,42 17.08.2018 faktúra za TKO 31.08.2018 2010 051003 28.08.2018 24.08.2018
PP
95/2018 Brantner Gemer s. r. o. 172,80 17.08.2018 faktúra za (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu 31.08.2018 2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 28.08.2018 P24.08.2018
P
962018 Obec Slavošovce 90,17 23.08.2018 faktúra za kontrolóra 31.08.2018 2018 Zmluva zo dňa 31.12.2017 03.09.2018 24.08.2018
PP
97/2018 DOXX Stravné lístky, spol. s. r.o. 486,78 27.08.2018 faktúra za stravné lístky 31.08.2018 2004 04K991074 31.08.2018 27.08.2018
H
98/2018 Ing. Dionýz Dobos 50,00 28.08.2018 vyúčtovanie znalečného 31.08.2018 --- --- 11.09.2018 28.08.2018
PP
99/2018 CompAct
spol. s. r. o.
49,00 28.08.2018 faktúra za toner 31.08.2018 --- --- 04.09.2018 28.08.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
GEMER SERVIS, s. r. o. Slanská 219
049 22 Gemerská Poloma
46535390
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Skanska SK, a. s.  Krajná 29
821 04 Bratislava
31611788
HORNBACH - BAUMARKT SK spol. s. r. o. Galvaniho 9
821 04 Bratislava
35838949
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
31592503
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
687308
SYGLO platinimcity Jána Šimka 4/12
036 01 Martin
50574469
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r .o.  Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
Ing. Dionýz Dobos Rudná 353
048 01 Rožňava
10748661
CompAct spol. s. r. o. Šafárikova 17
048 01 Rožňava
17081173

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť