Faktúry August 2017

31.08.2017 10:08
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
84/2017 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s. r. o.   26,40 31.07.2017 faktúra za Finančného spravodajcu 2018 31.08.2017 --- --- 11.08.2017 07.08.2017
PP
85/2017 MONTREL PLUS s. r. o. 766,27 31.07.2017 faktúra za vonkajšie svietidlo, žiarovku, výložník svietidla 31.08.2017 --- --- 10.08.2017 07.08.2017
PP
86/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 07.08.2017 faktúra za mobil 31.08.2017 2012 A6672448 16.08.2017 07.08.2017
PP
87/2017 VSE a. s.  508,00 09.08.2017 faktúra sa dodávku a distribúciu elektriny 31.08.2017 2012 5100307566C 15.08.2017 14.08.2017
PP
88/2017 Slovak Telekom, a. s.  14,00 09.08.2017 faktúra za telefón 31.08.2017 2010 9902390959 18.08.2017 14.08.2017
PP
89/2017 Sloveský plynárenský priemysel, a. s.  562,86 14.08.2017 faktúra za plyn - PREPLATOK 31.08.2017 2016 5100001049 24.08.2017 24.08.2017
PP
90/2017 Brantner Gemer s. r. o. 433,101 16.08.2017 faktúra za TKO 31.08.2017 2010 051003 25.08.2017 21.08.2017
PP
91/2017 FITTICH RATES s. r. o. 51,24 17.08.2017 faktúra za demontáž EZS  31.08.2017 --- --- 29.08.2017 21.08.2017
PP
92/2017 Obec Slavošovce 85,01 17.08.2017 faktúra za kontrolóra 31.08.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 24.08.2017 21.08.2017
PP
93/2017 NEONPLUS
s. r. o.
155,32 21.08.2017 faktúra za práce na verejnom osvetlení 31.08.2017 --- --- 31.08.2017 21.08.2017
PP
94/2017 innogy Slovensko s. r. o. 149,00 21.08.2017 faktúra za plyn 31.08.2017 2017 5100307566C 28.08.2017 21.08.2017
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
PORADCA PODNIKATEĽA spol. s. r. o. M. Rázusa 23A
010 01 Žilina
31592503
MONTREL Plus s. r. o. Šafárikkova 79/A
048 01 Rožňava
36204951
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a
825 11
Bratislava 26
35815256
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
FITTICH RATES s. r. o.  Šafárikova 20
048 01 Rožňava
31692556
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
NEONPLUS s. r. o. Muráň 75
049 01 Muráň 1
43981101
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť