Faktúry August 2016

31.08.2016 07:27
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
68/2016 SPP a. s. 34,00 01.08.2016 faktúra za plyn 31.08.2016 2006 5100001049 15.08.2016 08.08.2016
PP
69/2016 PORADCA s. r. o. 24,90 04.08.2016 faktúra za predplatné "PORADCA 2017" 31.08.2016 --- --- 23.08.2016 08.08.2016
PP
70/2016 Orange Slovensko a. s.  22,92 06.08.2016 faktúra za mobil 31.08.2016 2012 A6672448 16.08.2016 08.08.2016
PP
71/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
14,83 08.08.2016 faktúra za telefón 31.08.2016 2010 9902390959 18.08.2016 08.08.2016
PP
72/016 Východoslovenská energetika a. s.  554,00 08.08.2016 fa za dodávku a distribúciu elektriny 31.08.2016 2012 5100307566C 15.08.2016 08.08.2016
PP
73/2016 NEONPLUS
 s. r. o.
95,12 17.08.2016 fa za práce na obecnom rozhlase 31.08.2016 --- --- 29.08.2016 22.08.2016
PP
74/2016 Brantner Gemer 723,93 17.08.2016 faktúra za odvoz odpadu 31.08.2016 2010 051003 28.08.2016 22.08.2016
PP
75/2016 ELEKTROCOMP - Ján Gallo 792,72 17.08.2016 fa za opravu verejného osvetlenia 31.08.2016 --- --- 30.08.20166 22.08.2016
PP
76/2016 ELEKTROCOMP - Ján Gallo 990,36 17.08.2016 fa za opravu verejného osvetlenia 31.08.2016 --- --- 30.08.2016 22.08.2016
PP
77/2016 Obec Slavošovce 75,25 19.08.2016 faktúra za kontrolóra 31.08.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 30.08.2016 22.08.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
PORADCA s. r. o. Pri celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
NEONPLUS s. r. o. Muráň 75
049 01 Muráň
43981101
Východoslovenká energetika a.s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
ELEKTROCOMP - Ján Gallo Štítnik 331
049 32 Štítnik
35129549
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť