Faktúry August 2015

31.08.2015 10:14
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v  € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob zaplatenia faktúry
65/2015 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. 26,40 03.08.2015 preddavok za Finančného spravodajcu 31.08.2015 --- --- 12.08.2015 10.08.2015
PP
66/2015 SPP a. s. 23,00 03.08.2015 fa za odber plynu 31.08.2015 2006 5100001049 17.08.2015 10.08.2015
PP
67/2015 Slovak Telekom 16,14 06.08.2015 fa za telefón 31.08.2015 2010 9902390959 18.08.2015 10.08.2015
PP
68/2015 Orange Slovensko a. s. 12,70 06.08.2015 fa za mobil 31.08.2015 2012 A6672448 16.08.2015 10.08.2015
PP
69/2015 VSE a. s.  671,00 07.08.2015 Fa za dodávku a distribúciu elektriny 31.08.2015 2012 5100307566C 17.08.2015 10.08.2015
PP
70/2015 Brantnet Gemer
s. r. o. 
787,41 17.08.2015 fa za odvodz odpadu  31.08.2015 2010 051003 27.08.2015 26.08.2015
PP
71/2015 Obec Slavošovce 78,61 20.08.2015 fa za kontrolóra 31.08.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 31.08.2015 26.08.2015
PP
72/2015 VSE a.s.  0,79 24.08.2015 opravná faktúra za odber elektriny za rok 2013 preplatok 31.08.2015 2012 5100307566C 24.08.2015 24.08.2015
PP
73/2015 FITTICH RATES spol. s. r. o. 79,20 28.08.2015 Fa za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii 31.08.2015 --- --- 10.09.2015 28.08.2015
PP
 

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Poradca podnikateľa
spol. s. r. o.
Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina 31592503
Slovenský plynárenský priemysel,
a. s. 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
Východoslovenská elergetika a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce 00328847
FITTICH  RATES s. r. o. Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 31692656

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť