Faktúry August 2014

31.08.2014 15:02
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
54/2014 VSE a.s. 648,00 1.8.
2014
fa. za odber elektriny rok 2014 31.8.
2014
2012 5100307566C

8.8.

2014
06.8.2014 PP
55/2014 Slovak Telekom  a.s. 16,06 8.8.
2014
faktúra telefon 31.8.
2014
2010 9902390959

18.8.

2014
11.8.2014 PP
56/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00

7.8.

2014

faktúra mobil 31.8.
2014
2012 A6672448

14.8.

2014

14.8.2014
 PP
57/2014 Brantner Gemer s.r.o 506.10

19.8.

2014

fa. odvoz odpadu 31.8.
2014
2010 051003

29.8.

2014

21.8.2014 PP
58/2014 SPP a.s. 646.16 26.8.
2014
faktúra za odber plynu - ročné vyúčtovanie-preplatok 31.8.
2014
2006 5100001049

05.9.

2014

05.9.2014

PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 

35815256
Východoslovenská energetika a.s.
 
Mlynská 31, Košice
 
36211222
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť