Faktúry August 2013

31.08.2013 14:23
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
58/2013 Eurobus, a.s. 28,00

01.08.

2013

faktúra  za dopravu folklórneho súboru Haviar na Deň obce 31.8.
2013
- - 14.7.
2013
01.08.2013 PP
59/2013 ISK Inžinierske stavby, a.s. 9994,61

02.08.

2013

faktúra  za prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia miestna komunikácia 31.8.
2013
2013 ZML13_0289 do 30 dní odo dňa doručenia 08.08.2013 PP
60/2013 VSE, a.s. 693,00

05.08.

2013

faktúra za odber elektriny 31.8.
2013
2012 5100307566C

08.08.

2013

05.08.2013 PP
61/2013 Orange Slovensko a.s. 7,61

05.08.

2013

faktúra mobil

31.8.

2013

2012 A6672448

15.8.

2013

12.8.2013 PP
62/2013 Slovak Telekom  a.s. 15,59

7.8.

2013

faktúra telefon

31.8.

2013

2010
 
9902390959

17.8.

2013

12.8.2013

PP

63/2013 Zobola Jozef - Garant 933,14

13.8.

2013

faktúra - kotol Viadrus do budovy materskej školy

31.8.

2013

2011 -

23.08.

2013

14.08.

2013

PP

64/2013 Obec Slavošovce 79,80

19.8.

2013

faktúra kontrolór 31.8.

2013

2010 Zmluva dňa 30.12.2010

28.8.

2013

20.8.2013

PP

65/2013 Brantner Gemer s.r.o 434,97

19.8.

2013

odvoz odpadu

31.8.

2013

2010 051003

27.8.

2013

20.8.2013 PP
66/2013 SPP a.s. 156,08

26.08.

2013

Preplatok za odber plynu za obdobie od 01.01.2013 do 18.08.2013

31.8.

2013

 

2006 5100001049

4.9.

2013

4.9.2013

PP


 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice 36211079
ISK- Inžinierkse stavby, a.s. Priemyselná 7, 042 45 Košice 31651402
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 36211222
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
GARANT - Zobola Jozef
 
Námestie baníkov 37,04801 Rožňava
 
30266947
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť