Faktúry Apríl 2017

28.04.2017 09:39
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
36/2017 Slovak Telekom, a. s. 47,92 29.03.2017 faktúra za MMS správy - monitorovanie fotopasce 28.04.2017 2017 117090996Z125 06.04.2017 05.04.2017
PP
37/2017 CBS spol. s. r. o. 0,00 31.03.2017 faktúra za knihu Gemer z neba 28.04.2017 --- --- --- ---
 
38/2017 SPP, a. s. 258,00 05.04.2017 faktúra za plyn 28.04.2017 2006 5100001049 18.04.2017 05.04.2017
PP
39/2017 Slovak Telekom, a. s.  31,57 06.04.2017 faktúra za telfón 28.04.2017 2010 9902390959 18.04.2017 05.04.2017
40/2017 Orange Slovensko a. s.  26,99 06.04.2017 faktúra za mobil 28.04.2017 2012 A6672448 16.04.2017 05.04.2017
PP
41/2017 Štefan Šmelko 98,40 10.04.2017 faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení 28.04.2017 --- --- 14.04.2017 05.04.2017
PP
42/2017 PORADCA,
s. r. o.
24,90 18.04.2017 faktúra za "Poradcu 2017" 28.04.2017 --- --- 11.01.2017 18.04.2017
PP
43/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
418,48 20.04.2017 faktúra za TKO 28.04.2017 2010 051003 28.04.2017 21.04.2017
PP
44/2017 Lisák Stanislav, Rožňava 100,00 20.04.2017 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac
január - marec
28.04.2017 2015 Zmluva zo dňa 22.04.2015 24.04.2017 21.04.2017
PP
45/2017 Obec Slavošovce 90,71 21.04.2017 faktúra za kontrolóra 28.04.2017 2016 Zmluva zo dňa 30.12.2016 03.05.2017 21.04.2017
PP
46/2017 TOPSET Solutions
s. r. o. 
294,00 21.04.2017 faktúra za aktualizáciu programov za rok 2017 28.04.2017 --- --- 28.04.2017 21.04.2017
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
CBS spol. s. r. o. Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
36754749
Štefan Šmelko Jarková 342
049 25 Dobšiná
30284597
PORADCA, s. r .o.  Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01
Rimavská Sobota
36021211
Lisák Stanislav Čučmianska1
048 01 Rožňava
40415384
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť