Faktúry Apríl 2016

02.04.2016 08:16
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
34/2016 SPP a. s. 223,00 04.04.2016 faktúra za plyn 29.04.2016 2006 5100001049 15.04.2016 14.04.2016
PP
35/2016 Orange Slovensko a. s. 12,72 07.04.2016 faktúra za mobil 29.04.2016 2012 A6672448 16.04.2016 14.04.2016
PP
36/2016 Slovak Telekom, a. s.  35,44 08.04.2016 faktúra za telefón 29.04.2016 2010 9902390959 18.04.2016

14.04.2016

PP

37/2016 Ľubomír Vápeník
Honce 137
50,00 13.04.2016 faktúra za pluhovanie 29.04.2016 --- --- --- 14.04.2016
PP
38/2016 GASTROLUX, s. r. o. 372,34 14.04.2016 faktúra za kuchynské pomôcky 29.04.2016 --- --- 20.04.2016 14.04.2016
H
39/2016 Brantner Gemer
s. r. o.

 
568,11 18.04.2016 faktúra za odvoz odpadu 29.04.2016 2010 051003 28.04.2016 22.04.2016
PP
40//2016 Obec Slavošovce 77,94 22.04.2016 faktúra za kontrolóra 29.04.2016 2010 Zmluva dňa
30.12.2010
03.05.2016 22.04.2016
PP
41/2016 Štefan Šmelko 98,40 26.04.2016 faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení 29.04.2016 --- --- 29.04.2016 27.04.2016
PP
42/2016 Lisák Stanislav 100,00 27.04.2016 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac január - marec 29.04.2016 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2016 05.05.2016 29.04.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Ľubomír Vápeník Honce 137
049 32 Štítnik
43023452
GASTROLUX, s. r. o.  Bytčická 72
010 01 Žilina
36413186
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Štefan Šmelko Jarková 342
049 25 Dobšiná
30284597
Lisák Stanislav Čučmianska č. 1
048 01 Rožňava
40415384

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť