Faktúry Apríl 2015

30.04.2015 10:51
Inerné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
22/2015
 
Obec
Slavošovce
69,35 30.03.2015 faktúra
kontrolór
30.04.2015 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 07.04.2015 07.04.2015
PP
23/2015 SPP, a. s. 154,00 02.04.2015 faktúra za plyn 30.04.2015 2006 5100001049

15.04.2015

 

07.04.2015
PP
24/2015 Obec Štítnik 241,73 02.04.2015 Stavebný úrad - zúčt. rok 2014 30.04.2015 2003 1/2003 01.04.2015 07.04.2015
PP
25/2015 Ľubomír Vápeník 150,00 07.04.2015 faktúra za pluhovanie 30.04.2015 --- --- 22.04.2015 07.04.2015
PP
26/2015 Slovak Telekom, a.s 20,69 09.04.2015 faktúra telefón 30.04.2015 2010 9902390959 17.04.2015 16.04.2015
PP
27/2015 Orange Slovensko, a.s. 13,87 10.04.2015 faktúra za mobil 30.04.2015 2012 A6672448 16.04.2015 16.04.2015
PP
28/2015 Brantner Gemer
a. s.
524,32 15.04.2015 faktúra
za odvoz odpadu
30.04.2015 2010 051003 26.04.2015 16.04.2015
PP
29/2015 JATIX,
s. r. o.

 
206,00 20.04.2015 faktúra za PC konfiguráciu 30.04.2015 --- --- 30.04.2015 23.04.2015
PP
30/2015 Lisák
Stanislav
75,00 22.04.2015 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany
01-03/2015
30.04.2015 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 04.05.2015 23.04.2015
PP
31/2015  Lisák
Stanislav
100,00 22.04.2015 faktúra za spracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 30.04.2015 --- ---- 24.04.2015 23.04.2015
PP
32/2015 Štefan Šmelko 98,40 23.04.2015 faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a kontrolu hadicových zariadení 30.04.2015 --- --- 28.04.2015 23.04.2015
PP
33/2015 Obec
Slavošovce
78,40 24.04.2015 faktúra  kontrolór 30.04.2015 2010 Zmluva dňa
30.12.2010
05.05.2015 29.04.2015
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 049 36 Slavošovce 00328847
Slovenský plynárenský priemysel,
 a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
Obec Štítnik Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik 00328871
Ľubomír Vápeník Honce 137, 049 32 Štítnik 43023452
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344,
979 01 Rimavská Sobota
36021211
JATIX, s. r. o. Koceľovce 59,
049 35 Koceľovce
44585195
Lisák Stanislav Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384
Štefan Šmelko Jarková 342,
049 25 Dobšiná
30284597

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť