Faktúry Apríl 2014

30.04.2014 14:54

Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
19/2014 FITTICH RATES s.r.o 147,30 3.4.
2014
faktúra za  vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrickej zabezpečovacej signalizácie 30.4.
2014
2014 - 14.4.
2014
3.4.2014
PP
20/2014 Topset Solutions s.r.o 216,00

1.4.

2014
faktúra aktualizácia programov 30.4.
2014
2008 A/632/02/2008 10.4.

2014

3.4.2014
PP
21/2014 SPP a.s. 200,00

2.4.

2014

faktúra za odber plynu 30.4.
2014

2006

 

5100001049

15.4.

2014

3.4.2014
 PP
22/2014 Orange Slovensko a.s. 10,00

4.4.

2014
faktúra mobil 30.4.
2014
2012 A6672448

15.4.

2014
07.4.2014 PP
23/2014 Slovak Telekom  a.s. 17,08

11.4.

2014

faktúra telefon 30.4.
2014
2010
 
9902390959

17.4.

2014

PP

14.4.2014

24/2014 Brantner Gemer s.r.o 480,88

15.4.

2014

odvoz odpadu 30.4.
2014
2010 051003

25.4.

2014

16.4.2014 PP
25/2014 Stanislav Lisák 75,00

22.4.

2014

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 30.4.
2014
-

 
-

22.04.

2014

22.4.2014

PP

26/2014 Štefan Šmelko 144,00

22.4.

2014

faktúra za kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a hadicových zariadení 30.4.
2014
- -

23.04.

2014

22.4.2014

PP

27/2014 Obec Slavošovce 85,35

22.4.

2014
faktúra kontrolór 30.4.
2014
2010 Zmluva dňa 30.12.2010

01.5.

2014
22.4.2014

PP

28/2014 Farkaš Tibor 160/2014

16.4.

2014
faktúra nákup 20 ks obrusov do sály kultúrneho domu 30.4.
2014
- - 16.4.
2014
16.4.2014

H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Fittich Rates s.r.o Šafárikova 20, 04801 Rožňava 31692656
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Stanislav Lisák
 
Čučmianska 1, 048 01 Rožňava
 
40415384
 
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Topset Solutions s.r.o

Hollého 2366/25B,

90031 Stupava

46919805
Šmelko Štefan Jarková 342, 049 25, Dobšiná

 
30284597
Farkaš Tibor Vinohrady 992/5, 95201, Vráble 30372704

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť