Faktúry Október 2016

31.10.2016 07:18
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
86/2016 SPP a. s. 215,00 04.10.2016 faktúra za plyn 31.10.2016 2006 5100001049 17.10.2016 10.10.2016
PP
87/2016 BENAD
 s. r. o.
82,80 05.10.2016 faktúra za dovoz štrku 31.10.2016 --- --- 15.10.2016 10.10.2016
PP
88/2016 Orange Slovensko a. s.  14,99 06.10.2016 faktúra za mobil 31.10.2016 2012 A6672448 16.10.2016 10.10.2016
PP
89/2016 Slovak Telekom,
a. s. 
26,03 07.09.2016 faktúra za telefón 31.10.2016 2010 9902390959 18.10.2016 10.10.2016
PP
90/2016 Obec Slavošovce 86,11 17.10.2016 faktúra za kontrolóra 31.10.2016 2010 Zmluva dňa 30.12.2010 26.10.2016 24.10.2016
PP
91/2016 Lisák Stanislav 100,00 18.10.2016 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac júl - september 31.10.2016 2016 Mandátna zmluva zo  dňa
22. 04. 2016
28.10.2016 24.10.2016
PP
92/2016 Brantner Gemer
s. r. o.
487,29 19.10.2016 faktúra za odvoz odpadu 31.10.2016 2010 051003 28.10.2016 24.10.2016
PP
93/2016 Stanislav Dudec 23,40 26.10.2016 faktúra za tonery 31.10.2016 --- --- 08.11.2016 26.10.2016
H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
BENAD s. r. o.  Krátka 745/4
05001 Brzotín
47884509
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Slavošovce
00328847
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Stanislav Dudec Gen. Svobodu 700/25
089 01 Svidník
10783041

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť