Faktúry November 2018

30.11.2018 07:20
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
130/2018 COMERT
s. r .o.
28,55 31.10.2018 faktúra za tonery  30.11.2018 --- --- 12.11.2018 31.10.2018
H
131/2018 GEMER SERVIS, s. r. o. 387,00 02.11.2018 Faktúra za poskytnutie a dovoz stravy - Mesiac úcty k starším - spoločenské podujatie 30.11.2018 --- --- 31.10.2018 02.11.2018
PP
132/2018 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.11.2018 faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/2018 30.11.2018 2018 ZO/2018A9476-1 08.11.2018 05.11.2018
PP
133/2018 innogy Slovensko
s. r. o.
207,00 07.11.2018 faktúra za zemný plyn 30.11.2018 2018 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.11.2018 12.11.2018
PP
134/2018 Orange Slovensko, a. s. 26,99 07.11.2018 faktúra za mobil 30.11.2018 2012 A6672448 15.11.2018 12.11.2018
PP
135/2018 Slovak Telekom, a. s.  14,00 07.11.2018 faktúra za telefón 30.11.2018 2012 9902390959 19.11.2018 12.11.2018
PP
136/2018 Slovenský futbalový zväz
(SFZ)
142,00 07.11.2018 faktúra za členský poplatok za hráčov a odmenu delegovaných osôb 30.11.2018 --- --- 12.11.2018 12.11.2018
PP
137/2018 Východoslovenská energetika a. s.  383,00 09.11.2018 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  - OcÚ 30.11.2018 2012 5100307566C 15.11.2018 12.11.2018
PP
138/2018 Východoslovenská energetika a. s.  324,00 09.11.2018 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - PO, DS, TJ 30.11.2018 2012 5100307566C 15.11.2018 12.11.2018
PP
139/2018 Východoslovenská energetika a. s. 88,12 15.11.2018 faktúra za elektrinu - VO 30.11.2018 2012 5100307566C 23.11.2018 20.11.2018
PP
140/2018 Adolf Matejka PLYNOSERVIS 63,00 15.11.2018 faktúra za opravu plynového ohrievača Karma 30.11.2018 --- --- 27.11.2018 20.11.2018
PP
141/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
279,00 20.11.2018 faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 30.11.2018 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.2018556566 29.11.2018 23.11.2018
PP
142/2018 Brantner Gemer
s. r .o.
556,92 20.11.2018 faktúra za TKO 30.11.2018 2010 051003 29.11.2018 23.11.2018
PP
143/2018 Obec Slavošovce 89,29 23.11.2018 faktúra za kontrolóra 30.11.2018 2018 Zmluva zo dňa 31.12.2017 04.12.2018 23.11.2018
PP
144/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r .o. 496,87 26.11.2018 faktúra za stravné lístky 30.11.2018 2004 04K991074 30.11.2018 26.11.2018
H


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Lacne-tonery.sk - internetový obchod
COMERT s. r .o.
Daxnerovo námestie 2
821 08 Bratislava 2
17318793
GEMER SERVIS, s. r .o. Slanská 219
049 22 Gemerská Poloma
46535390
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
82101 Bratislava
687308
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Adolf Matejka PLYNOSERVIS Mierová 288
049 22 Gemerská Poloma
10745238
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847
DOXX - Stravné lístky spol. s. r .o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť